Kultura ahrensburska

Kultura ahrensburska – nazwa tej kultury związana jest z eponimicznym stanowiskiem Ahrensburg pod Hamburgiem. Rozwój niniejszej kultury wyznacza okres od ok. 12 tys. lat temu do początków holocenu.

Zasięg kultury ahrensburskiej
Ahrensburg point.png

W sensie geograficznym zespół zjawisk kulturowych utożsamiany z kulturą ahrensburską obejmuje swym zasięgiem tereny Niżu Europejskiego rozciągając się od angielskich Middlesex i Norfolk po pogranicze lubusko - wielkopolskie.

Inwentarz narzędziowy w niniejszej kulturze reprezentowany jest przez ostrza trzoneczkowate, drapacze, rylce, retuszery, gładziki do których produkcji posługiwano się techniką wiórową. Inwentarz kościany w owej kulturze reprezentowany był przez motyki typu Lyngby. Gospodarka kultury ahrensburskiej opierała się głównie na sezonowych polowaniach na stada reniferów przy zastosowaniu łuku co jest poświadczone na stanowisku – Stellmoor oprócz reniferów polowano na jelenie i dziki.

BibliografiaEdytuj

  • Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Świata, t. I Świat przed „rewolucją” neolityczną, Fogra, Kraków 2004.
  • Janusz K. Kozłowski, Archeologia Prahistoryczna, t. I Starsza Epoka Kamienia, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1972.
  • Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Polski, t.1 Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Fogra, Kraków 1998.
  • Janusz K. Kozłowski (opracowanie naukowe), Encyklopedia historyczna świata, t. I Prehistoria, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999.
  • Bolesław Ginter, Janusz K. Kozłowski, Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu (wyd. III), PWN, Warszawa 1990.
  • J.Desmond Clark, Prahistoria Afryki, PWN, Warszawa 1978.

Zobacz teżEdytuj