Kwas N-acetylomuraminowy

związek chemiczny

Kwas N-acetylomuraminowyorganiczny związek chemiczny, pochodna kwasu muraminowego. W swojej budowie chemicznej zawiera pierścień 2-glukozaminy połączony z grupą acetylową wiązaniem amidowym. Do atomu węgla C3 pierścienia glukopiranozowego natomiast przyłączona jest cząsteczką kwasu mlekowego.

Kwas N-acetylomuraminowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C11H19NO8
Masa molowa 293,27 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 10597-89-4
PubChem 6323218
Podobne związki
Podobne związki kwas sjalowy, kwas muraminowy, glukozoamina, glukoza, kwas mlekowy
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

Wchodzi w skład peptydoglikanu, polisacharydu stanowiącego składnik ściany komórkowej bakterii. Lizozym – enzym dokonujący hydrolizy wiązania glikozydowego peptydoglikanu – rozcina to wiązanie między atomem węgla C1 cząsteczki kwasu N-acetylomuraminowego a atomem tlenu połączonym z atomem węgla cząsteczki N-acetyloglukozaminy.


BibliografiaEdytuj