Kwas chlorozłotowy

związek chemiczny

Kwas tetrachlorozłotowy(III) (kwas chlorozłotowy), HAuCl4 (AuCl3·HCl) – związek nieorganiczny z grupy kwasów. Występuje jako odmiana bezwodna (HAuCl4) oraz tetrahydrat.

Kwas chlorozłotowy
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny HAuCl4
Inne wzory HCl·AuCl3
Masa molowa 340 g/mol
Wygląd jasnopomarańczowa ciecz, bez zapachu lub o słabym zapachu chlorowodoru
Identyfikacja
Numer CAS 16903-35-8
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)

WłaściwościEdytuj

Kwas chlorozłotowy jest ciałem stałym (tetrahydrat) lub cieczą (odmiana bezwodna) o barwie żółtej i słabym zapachu kwasu solnego. Jest substancją rozpuszczalną w wodzie. Ponadto tetrahydrat jest rozpuszczalny w eterze i etanolu. Wykazuje silnie kwasowy odczyn roztworu.

Jest substancją światłoczułą i higroskopijną.

OtrzymywanieEdytuj

Kwas chlorozłotowy można otrzymać w wyniku działania wody królewskiej na złoto.

ZastosowanieEdytuj

Jest stosowany jako elektrolit do złocenia oraz elektrolitycznej rafinacji złota.

ToksycznośćEdytuj

Przy kontakcie substancji ze skórą lub oczami występują poparzenia.

Spożycie substancji powoduje podrażnienie błon śluzowych ust, gardła, przełyku i żołądka oraz nudności, wymioty i bóle brzucha.

Wdychanie jego par powoduje podrażnienie dróg oddechowych.

Pierwsza pomocEdytuj

Przy kontakcie substancji ze skórą i oczami należy przepłukać je dużą ilością wody. Ponadto w przypadku skażenia skóry należy zastosować także glikol polietylenowy.

W przypadku spożycia należy podać choremu dużą ilość wody. Nie należy powodować wymiotów (ryzyko perforacji) ani próbować zobojętniać substancji.

Należy też skontaktować się z lekarzem.

Działanie na organizmy wodneEdytuj

Kwas chlorozłotowy jest szkodliwy dla organizmów wodnych.

BibliografiaEdytuj