Kyliksstarogrecka płaska czara na wysokiej nóżce, z dwoma poziomymi imadłami (greckie kýliks dosłownie oznacza kielich). Służyła do picia wina, które rozcieńczano wodą w proporcji 1:1.

Kyliks - ok. 500 p.n.e. (British Museum, Londyn)