Lewosalbutamol

związek chemiczny

Lewosalbutamolorganiczny związek chemiczny, wziewny lek, będący R-enancjomerem salbutamolu. Jest krótkodziałającym β2-mimetykiem powodującym rozszerzenie oskrzeli. Wykorzystuje się go w terapii astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nie jest zarejestrowany w Polsce, za granicą występuje pod nazwą handlową – Xopenex.

Lewosalbutamol
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C13H21NO3
Masa molowa 239,311 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 18559-94-9
PubChem 123600[1]
DrugBank APRD00553[2]
Klasyfikacja medyczna
ATC R03AC02, R03CC02

Sugeruje się, że w przeciwieństwie do salbutamolu wywiera mniejsze działania na receptory β1 i w ten sposób redukuje możliwość niekorzystnych, sercowych efektów ubocznych, niemniej nie istnieją obecnie wiarygodne, długoterminowe badania na ten temat.

PrzypisyEdytuj