Otwórz menu główne

R 03 A – Leki adrenergiczne podawane drogą wziewnąEdytuj

 • R 03 AA – Agonisty receptorów α- i β-adrenergicznych
 • R 03 AB – Nieselektywne agonisty receptora β-adrenergicznego
 • R 03 AC – Selektywne agonisty receptora β2-adrenergicznego
 • R 03 AH – Połączenia leków adrenergicznych
 • R 03 AK – Leki adrenergiczne w połączeniu z glikokortykoidami lub innymi lekami z wyjątkiem leków przeciwcholinergicznych
  • R 03 AK 01 – epinefryna i inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
  • R 03 AK 02 – izoprenalina i inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych
  • R 03 AK 04 – salbutamol i kwas kromoglikanowy
  • R 03 AK 05 – reproterol i kwas kromoglikanowy
  • R 03 AK 06 – salmeterol i flutykazon
  • R 03 AK 07 – formoterol i budezonid
  • R 03 AK 08 – formoterol i beklometazon
  • R 03 AK 09 – formoterol i mometazon
  • R 03 AK 10 – wilanterol i furoinian flutykazonu
  • R 03 AK 11 – formoterol i flutikazon
  • R 03 AK 12 – salmeterol i budezonid
  • R 03 AK 13 – salbutamol i beklometazon
 • R 03 AL – Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami przeciwcholinergicznymi oraz leki trójskładnikowe z glikokortykoidami

R 03 B – Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych podawane drogą wziewnąEdytuj

R 03 C – Leki adrenergiczne do stosowania wewnętrznegoEdytuj

 • R 03 CA – Agonisty receptorów α- i β-adrenergicznych
 • R 03 CB – Nieselektywne agonisty receptora β-adrenergicznego
  • R 03 CB 01 – izoprenalina
  • R 03 CB 02 – metoksyfenamina
  • R 03 CB 03 – orcyprenalina
  • R 03 CB 51 – izoprenalina w połączeniach
  • R 03 CB 53 – orcyprenalina w połączeniach
 • R 03 CC – Selektywne agonisty receptora β2-adrenergicznego
  • R 03 CC 02 – salbutamol
  • R 03 CC 03 – terbutalina
  • R 03 CC 04 – fenoterol
  • R 03 CC 05 – heksoprenalina
  • R 03 CC 06 – izoetaryna
  • R 03 CC 07 – pirbuterol
  • R 03 CC 08 – prokaterol
  • R 03 CC 09 – tretochinol
  • R 03 CC 10 – karbuterol
  • R 03 CC 11 – tulobuterol
  • R 03 CC 12 – bambuterol
  • R 03 CC 13 – klenbuterol
  • R 03 CC 14 – reproterol
  • R 03 CC 53 – terbutalina w połączeniach
  • R 03 CC 63 – klenbuterol i ambroksol
 • R 03 CK – Leki adrenergiczne i inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych płuc

R 03 D – Inne leki stosowane w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych do stosowania wewnętrznegoEdytuj

 • R 03 DA – Pochodne puryny
 • R 03 DB – Puryny w połączeniach z lekami adrenergicznymi
  • R 03 DB 01 – diprofilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
  • R 03 DB 02 – teofilinian choliny w połączeniach z lekami adrenergicznymi
  • R 03 DB 03 – proksyfilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
  • R 03 DB 04 – teofilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
  • R 03 DB 05 – aminofilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
  • R 03 DB 06 – etamifilina w połączeniach z lekami adrenergicznymi
 • R 03 DC – Antagonisty receptora leukotrienowego
 • R 03 DX – Inne

BibliografiaEdytuj