Cyklezonid

związek chemiczny

Cyklezonidorganiczny związek chemiczny, lek z grupy glikokortykosteroidów wziewnych, stosowany w terapii astmy oskrzelowej u dorosłych.

Cyklezonid
Niepodpisana grafika związku chemicznego; prawdopodobnie struktura chemiczna bądź trójwymiarowy model cząsteczki
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny C32H44O7
Masa molowa 540,69 g/mol
Identyfikacja
Numer CAS 126544-47-6
PubChem 444033
DrugBank DB01410
Klasyfikacja medyczna
ATC R03BA08

Mechanizm działaniaEdytuj

Cyklezonid jest glikokortykosteroidem podawanym w postaci wziewnej jako prolek. Pod wpływem esteraz płucnych ulega przekształceniu w substancję czynną – demetylopropionylocyklezonid, która wykazuje aktywność farmakologiczną. Powoduje osłabienie wpływu monofosforanu adenozyny na drogi oddechowe, spadek wrażliwości na alergeny (zarówno wczesne jak i późne), hamuje reakcję zapalną poprzez zmniejszenie napływu mediatorów zapalenia.

Stosowanie cyklezonidu powoduje spadek zapotrzebowania na beta-mimetyki, poprawia natężoną objętość wydechową pierwszosekundową (FEV1) oraz szczytowy przepływ wydechowy (PEF).

Nie wpływa na rytm dobowy wydzielania kortyzolu.

WskazaniaEdytuj

Cyklezonid jest stosowany w terapii astmy oskrzelowej u dorosłych.

Podaje się go w celu kontroli przewlekłej. Nie należy stosować go w sytuacjach nagłych, w celu przerwania napadu astmy lub w celu leczenia stanu astmatycznego.

Cyklezonid jest zarejestrowany w terapii u osób dorosłych. Nie należy go stosować u dzieci.

PrzeciwwskazaniaEdytuj

  • nadwrażliwość na składniki leku
  • należy zachować ostrożność w przypadku współistnienia gruźlicy lub infekcji

Jako że metabolit cyklezonidu jest metabolizowany przy udziale cytochromu P450 (izoformy CYP3A4), równoczesne stosowanie leków mających depresyjny wpływ na układ cytochromu może powodować zwiększenie jego stężenia.

Działania niepożądaneEdytuj

Działanie niepożądane cyklozonidu ogranicza się do efektów miejscowych. Nie wywołuje on efektów ogólnoustrojowych charakterystycznych dla kortykosteroidów. Mogą występować:

DawkowanieEdytuj

Cyklezonid w postaci zarejestrowanej przez producenta występuje w 2 dawkach: 80 μg i 160 μg. Preparat podaje się raz dziennie (pora dnia nie ma znaczenia). Maksymalną dawką jest 160 μg, ale w okresie zaostrzenia można ją zwiększyć.

PreparatyEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Cyklezonid w bazie danych Beilstein, BRN 10135619

BibliografiaEdytuj

  • Indeks leków Medycyny Praktycznej 2007. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, 2007, s. 152-153. ISBN 978-83-7430-110-7.