Littorelletea uniflorae

Littorelletea unifloraesyntakson słodkowodnych makrofitów w randze klasy zbiorowisk roślinnych zajmujących wody o niskiej twardości i często o zmiennym poziomie lustra — łącznie z okresowym wysychaniem. Budujące je rośliny zwykle są niedużymi bylinami. Siedliska zajmowane przez te zbiorowiska zwykle są niezbyt żyzne (oligotroficzne lub mezotroficzne). Zbiorowiska tej klasy mają charakter atlantycki lub oceaniczno-borealny, więc w Polsce częstsze są w północno-zachodniej części kraju. Są stosunkowo rzadkie i podatne na degradację.

Littorelletea uniflorae
Ilustracja
zespół elismy wodnej w jeziorze lobeliowym
Syntaksonomia
Klasa Littorelletea uniflorae
Br.-Bl. et R.Tx. 1943
Charakterystyczna kombinacja gatunków
ChCl. : sit drobny (Juncus bulbosus), brzeżyca jednokwiatowa (Littorella uniflora), elisma wodna (Luronium natans), wywłócznik skrętoległy (Myriophyllum alterniflorum), rdestnica podługowata (Potamogeton polygonifolius), jaskier leżący (Ranunculus reptans), jeżogłówka pokrewna (Sparganium angustifolium).
Podkategorie syntaksonomiczne
W obrębie klasy wyróżniane są następujące syntaksony występujące w Polsce:

Zagrożenia i ochronaEdytuj

Zespoły tej klasy na potrzeby inwentaryzacji obszarów Natura 2000 są oznaczone jako siedlisko przyrodnicze nr 3130 (brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto–Nanojuncetea) oraz siedlisko przyrodnicze nr 3110 (jeziora lobeliowe).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj