Obszar Natura 2000

strona ujednoznaczniająca

Obszar Natura 2000 – obszar ochrony sieci Natura 2000. Wyróżnia się trzy typy obszarów: