Lublinland

Lublinland – planowane przez III Rzeszę podczas II wojny światowej utworzenie na Lubelszczyźnie żydowskiego obszaru autonomicznego (rezerwatu lub państwa) pod protektoratem niemieckim[1].

Dystrykt lubelski i niemieckie obozy w ramach Generalnego Gubernatorstwa
Wydane na rozkaz Niemców obwieszczenie warszawskiej Rady Żydowskiej z 22 lipca 1942, informujące o deportacji mieszkańców warszawskiego getta rzekomo na Wschód, a faktycznie do obozu zagłady

HistoriaEdytuj

Osobny artykuł: Ustawy norymberskie.

III Rzesza prowadziła politykę antysemicką, zmierzającą do całkowitego usunięcia Żydów z Europy[2]. W 1933 Niemcy miały ok. 60 mln mieszkańców, z czego tylko niecały 1% stanowili Żydzi[3]. Po wybuchu II wojny światowej naziści poszukiwali sposobów na rozwiązanie tzw. „kwestii żydowskiej”, m.in. poprzez zorganizowanie państwa żydowskiego w Europie Wschodniej[4]. Założenie nie miało charakteru zbrodniczego i nie miało służyć eksterminacji tego narodu[5].

Z tym tematem związana jest kategoria: Getta żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie.

W wyniku zajęcia w 1939 przez III Rzeszę ziem polskich, w granicach terytorium niemieckiego znalazło się dodatkowo około 2 mln Żydów. Niemcy rozpoczęli przymusowe wysiedlanie Żydów z terenu Niemiec i innych obszarów wcielonych do Rzeszy. Ludność żydowska była masowo przenoszona do utworzonego na ziemiach polskich Generalnego Gubernatorstwa[6], w którym były największe skupiska ludności żydowskiej w Europie. Wśród koncepcji było rozważane utworzenie rezerwatu żydowskiego, a nawet państwa. Ówczesna prasa podporządkowana nazistom powszechnie informowała o mającym powstać terytorium dla Żydów europejskich[7], co może tłumaczyć uległość okazywaną przez masy wobec akcji deportacyjnych i wywożenia w nieznane[8].

Proces planowej, masowej eksterminacji rozpoczął się dopiero pod koniec 1941[9], po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941, gdy Adolf Hitler uwierzył w swoją wszechwładzę[10]. W wyniku sukcesów militarnych na terenach kontrolowanych przez Niemcy znalazły się kolejne miliony Żydów ze wschodniej Polski, Białorusi, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Besarabii i Bukowiny[11]. Wówczas nastąpił zwrot polityki niemieckiej i rozpoczął się Holocaust[12].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Gigilewicz 2004 ↓, s. 7.
 2. Gigilewicz 2004 ↓, s. 27.
 3. Uważam Rze Historia, nr 6 (51) czerwiec 2016 , s. 28-29
 4. Gigilewicz 2004 ↓, s. 6.
 5. Gigilewicz 2004 ↓, s. 88.
 6. Gigilewicz 2004 ↓, s. 41.
 7. Gigilewicz 2004 ↓, s. 109-111.
 8. Gigilewicz 2004 ↓, s. 127-128.
 9. Gigilewicz 2004 ↓, s. 49-50.
 10. Gigilewicz 2004 ↓, s. 59-60.
 11. Lukacs 2008 ↓, s. 131.
 12. Gigilewicz 2004 ↓, s. 78.

BibliografiaEdytuj

 • Edward Gigilewicz Lublinland. Państwo żydowskie w planach III Rzeszy, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004
 • John Lukacs Czerwiec 1941. Hitler i Stalin, wyd. 2008