Maciej Lanckoroński

wojewoda bracławski

Maciej Lanckoroński herbu Zadora (ur. 28 lutego 1723 w Jagielnicy zm. 14 sierpnia 1789 w Dębnie[1]) – wojewoda bracławski w latach 1772-1789, kasztelan kijowski w latach 1762-1772, stolnik kamieniecki w latach 1752-1762, rotmistrz królewski[2], hrabia, członek Stanów Galicyjskich. W 1783 otrzymał od cesarza Józefa tytuł hrabiowski. Kapitan wojsk francuskich, rotmistrz pancerny.

Maciej Lanckoroński
Herb
Zadora
Rodzina

Lanckorońscy herbu Zadora

Data i miejsce urodzenia

28 lutego 1723
Jagielnica

Data i miejsce śmierci

14 sierpnia 1789
Dębno

Ojciec

Wawrzyniec Lanckoroński

Matka

Franciszka Tarło

Żona

Apolonia Morsztyn
Anna Dobrogniewa Jabłonowska

Dzieci

Antoni Józef Lanckoroński

Odznaczenia
Order Orła Białego Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

Kawaler Orderu Orła Białego (1764) oraz w tym samym roku Orderu Świętego Stanisława. Od 1752 stolnik podolski. Wojewoda bracławski od 1772. Był posłem z województwa podolskiego na sejm 1752 roku[3]. Poseł województwa podolskiego na sejm 1760 roku[4]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1761 roku z województwa podolskiego[5].

W 1766 roku został wyznaczony senatorem rezydentem[6].

Członek konfederacji 1773 roku[7]. Na Sejmie Rozbiorowym w 1775 roku wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór[8], powołany do Komisji Emfiteutycznej Koronnej[9]. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[10]. Na sejmie 1778 roku wybrany konsyliarzem Rady Nieustającej[11]. Członek Departamentu Policji Rady Nieustającej w 1779 roku[12].

Przypisy edytuj

 1. Dane biograficzne na stronie Sejmu Wielkiego
 2. Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 215.
 3. Diarjusze sejmowe z wieku XVIII.T.III. Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937, s. 133.
 4. Dyaryusz sejmu walnego warszawskiego 6 października 1760 r. zaczętego, dodatek spis posłów, w: Przegląd Archeologiczny, z. IV, Lwów 1888, s. 181.
 5. Porządek JJ WW Ich Mciow Panow Posłow Obranych na Seym Extraordynaryiny Warszawski, Dnia 27. Kwietnia 1761, [b.n.s]
 6. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 222.
 7. Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972, s. 559.
 8. Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972, s. 559.
 9. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 87.
 10. Volumina Legum t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.
 11. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 575.
 12. KALENDARZ polityczny dla Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na rok pański 1779. w Warszawie, Nakładem y drukiem Michała Groella Księgarza Nadwornego J.K.Mci., [b.n.s]