Otwórz menu główne

Maciej Lanckoroński herbu Zadora (ur. 28 lutego 1723 w Jagielnicy zm. 14 sierpnia 1789 w Dębnie[1]), hrabia, członek Stanów Galicyjskich. W 1783 otrzymał od cesarza Józefa tytuł hrabiowski. Kapitan wojsk francuskich, rotmistrz pancerny. Kasztelan kijowski od 1762.

Maciej Lanckoroński
Herb
Zadora
Rodzina Lanckorońscy herbu Zadora
Data i miejsce urodzenia 28 lutego 1723
Jagielnica
Data i miejsce śmierci 14 sierpnia 1789
Dębno
Ojciec Wawrzyniec Lanckoroński
Matka Franciszka Tarło
Żona

Apolonia Morsztyn
Anna Dobrogniewa Jabłonowska

Dzieci

Antoni Józef Lanckoroński

Odznaczenia
Order Orła Białego Order Świętego Stanisława (Rzeczpospolita Obojga Narodów)

Kawaler Orderu Orła Białego (1764) oraz w tym samym roku Orderu Świętego Stanisława. Od 1752 stolnik podolski. Wojewoda bracławski od 1772. Był posłem z województwa podolskiego na sejm 1752 roku[2]. Poseł województwa podolskiego na sejm 1760 roku[3].

W 1766 roku został wyznaczony senatorem rezydentem[4].

Na Sejmie Rozbiorowym w 1775 roku wszedł w skład delegacji wyłonionej pod naciskiem dyplomatów trzech państw rozbiorczych, mającej przeprowadzić rozbiór[5], powołany do Komisji Emfiteutycznej Koronnej[6]. 18 września 1773 roku podpisał traktaty cesji przez Rzeczpospolitą Obojga Narodów ziem zagarniętych przez Rosję, Prusy i Austrię w I rozbiorze Polski[7]. Na sejmie 1778 roku wybrany konsyliarzem Rady Nieustającej[8]. Członek Departamentu Policji Rady Nieustającej w 1779 roku[9].

PrzypisyEdytuj

  1. Dane biograficzne na stronie Sejmu Wielkiego
  2. Diarjusze sejmowe z wieku XVIII.T.III. Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758, Warszawa 1937, s. 133.
  3. Dyaryusz sejmu walnego warszawskiego 6 października 1760 r. zaczętego, dodatek spis posłów, w: Przegląd Archeologiczny, z. IV, Lwów 1888, s. 181.
  4. Volumina Legum, t. VII, Petersburg 1860, s. 222.
  5. Ryszard Chojecki, Patriotyczna opozycja na sejmie 1773 r., w: Kwartalnik Historyczny, LXXIX, nr 3, 1972, s. 559.
  6. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 87.
  7. Volumina Legum t. VIII, Petersburg 1860, s. 20-48.
  8. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 575.
  9. KALENDARZ polityczny dla Królestwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego na rok pański 1779. w Warszawie, Nakładem y drukiem Michała Groella Księgarza Nadwornego J.K.Mci., [b.n.s]