Make (Borland) – program usługowy typu make, wchodzący w skład pakietów programowania firmy Borland, w szczególności serii pakietów oznaczonej nazwą Turbo/Borland, przeznaczony do automatyzacji i ułatwienia kompilacji oraz łączenia powiązanych ze sobą zbiorów programowych.

Sposób działania edytuj

Program ten wykonuje skrypt zawarty w specjalnym zbiorze tekstowym, zapisanym zgodnie ze składnią języka makefile, służącego definiowaniu procedury budowy aplikacji. Skrypt makefile jest zbiorem tekstowym, utworzonym w dowolnym edytorze tekstu, mającym możliwość zapisu zbiorów tekstowych ASCII. Program pracuje w konsoli tekstowej DOS. Wywołanie programu ma postać:

 make [opcje] [zbiory_wynikowe]

Wywołany program wykonuje polecenia zawarte w zbiorze makefile lub makefile.mak.

Kody zakończenia edytuj

Przez program make mogą zostać wygenerowane kody zakończenia, które mogą być odczytane przez inne programy lub przez zmienną wbudowaną ERRORLEVEL:

  • zakończenie bez błędów: 0
  • zakończenie z błędami tworzenia zbiorów wynikowych: 1
  • błędy syntaktyczne w składni makefile: 2
  • błąd braku dostatecznej ilości pamięci operacyjnej do wykonania skryptu: 4.

Błędy edytuj

Jeżeli podczas wykonywania skryptu wystąpi błąd, program informuje o wystąpieniu błędu i podejmuje określoną akcję. Rozróżniane są dwa rodzaje błędów:

fatalne
jest to poważny błąd, który powoduje natychmiastowe przerwanie działania programu make
inne
program zinterpretuje zbiór źródłowy do końca ale bez wykonania poleceń.

Bibliografia edytuj