Malformacja

rodzaj wady wrodzonej powstającej w okresie zarodkowym

Malformacja (łac. malformatio, ang. malformation) – rodzaj wady wrodzonej, wywołanej przez pierwotne zaburzenie rozwoju w okresie zarodkowym. Pierwotne zaburzenie dotyczy proliferacji, różnicowania, migracji, apoptozy komórek albo procesów wzajemnego komunikowania się komórek. Pierwotne zaburzenie funkcji komórek hamuje, opóźnia lub kieruje w niewłaściwym kierunku rozwój tkanek i całych narządów. Określenie wady wrodzonej jako malformacji wskazuje na to, że defekt miał miejsce w okresie różnicowania lub organogenezy.

Przykład polidaktylii

Nieprawidłowości morfogenezy powodujące malformacje mogą mieć charakter:

Liczne wady powstałe wskutek jednego defektu strukturalnego określa się jako sekwencję malformacyjną; przykładem jest holoprozencefalia.

Bibliografia

edytuj
  • Lech Korniszewski: Dziecko z zespołem wad wrodzonych. Diagnostyka dysmorfologiczna. Wyd. II. PZWL, 2005. ISBN 83-200-3042-0.