Marek Jóźwiak (przyrodnik)

polski biolog

Marek Jóźwiak (ur. 11 września 1953 w Kielcach[1]) – polski przyrodnik, specjalista w zakresie kształtowania środowiska, profesor nauk o Ziemi, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w latach 2015–2016 prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Marek Jóźwiak
Data i miejsce urodzenia

11 września 1953
Kielce

Tytuł naukowy

profesor nauk o Ziemi

Alma Mater

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach

Uczelnia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Stanowisko

prezes Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (2015–2016)

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej

Życiorys edytuj

W 1977 ukończył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach[1]. Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w 1991 w Instytucie Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na podstawie rozprawy pt. Ocena intensywności degradowania gleb przez procesy erozji wodnej powierzchniowej w zlewni Lubrzanki. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie kształtowania środowiska uzyskał tamże w 2000 w oparciu o pracę Ocena erozji eolicznej w Górach Świętokrzyskich na przykładzie wybranych zlewni użytkowanych rolniczo[2]. Tytuł profesora nauk o Ziemi otrzymał 4 sierpnia 2011[3].

W latach 1983–1997 był pracownikiem Instytutu Ochrony Przyrody PAN[4], kierując od 1993 do 1997 należącą do niego Świętokrzyską Stacją Terenową w Kielcach[1]. W 1992 został zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach[4], przekształconej kolejno w Akademię Świętokrzyską i Uniwersytet Jana Kochanowskiego, na którym uzyskał stanowisko profesora zwyczajnego. W 2001 został kierownikiem Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska w Instytucie Geografii, zaś w 2006 objął kierownictwo Samodzielnego Zakładu Ochrony i Kształtowania Środowiska, przekształconego następnie w katedrę[1]. Został też kierownikiem stacji monitoringu kieleckiej uczelni (1996), natomiast na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym współorganizował kierunek studiów pn. „ochrona środowiska” (2004–2005)[4].

W 1985 został członkiem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Pełnił w nim funkcje: sekretarza komisji rewizyjnej, członka zarządu, sekretarza naukowego[1], w latach 2010–2015 wiceprezesa[5] i w latach 2015–2016 prezesa[6]. W latach 1996–2003 był sekretarzem Sekcji Świętokrzyskiej Komitetu Zagospodarowania Ziem Górskich PAN. Został także członkiem Polskiego Towarzystwa Geograficznego (w 2003 przystąpił do Klubu Polarnego PTG), Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (1999–2015) i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. W latach 2010–2015 był przewodniczącym rady naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego[5].

Specjalizuje się w geoekologii, monitoringu środowiska przyrodniczego i ochronie gleb[2]. Opracował m.in. oceny stanu geoekosystemu centralnej części Gór Świętokrzyskich[1]. W 1996 zapoczątkował badania monitoringowe mikroklimatu jaskini Raj. W latach 2003–2005 pracownicy i studenci Akademii Świętokrzyskiej wykonali pod jego kierownictwem szczegółową inwentaryzację szaty naciekowej tej jaskini[7]. Opublikował ok. 165 prac[5], wypromował dwóch doktorów[2]. Został redaktorem naczelnym czasopisma „Monitoring Środowiska Przyrodniczego”.

Odznaczony Medalem XX-lecia Inspekcji Ochrony Środowiska (2001) i Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2004)[5].

Przypisy edytuj

  1. a b c d e f Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska, Krystyna Pikoń: Złota księga nauk przyrodniczych 2009. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2009, s. 131. ISBN 978-83-926326-2-7.
  2. a b c Marek Jóźwiak, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2018-04-10].
  3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011 r. nr 115-8-11 w sprawie nadania tytułu profesora (M.P. z 2011 r. nr 77, poz. 750).
  4. a b c Prof. zw. dr hab. Marek Jóźwiak – kierownik katedry. ujk.edu.pl. [dostęp 2018-04-10].
  5. a b c d Krzysztof Pikoń, Agnieszka Sokołowska: Złota księga nauk przyrodniczych 2017. Wyd. 2. Gliwice: Wydawnictwo Helion, 2017, s. 176. ISBN 978-83-942601-7-0.
  6. Prezesi KTN w latach 1958–2016. kieleckietowarzystwonaukowe.pl. [dostęp 2018-04-10].
  7. Jaskinie Polski – Raj. jaskiniepolski.pgi.gov.pl. [dostęp 2018-04-24].