Otwórz menu główne

Marek Wojciech Naglewski (ur. 18 czerwca 1946 w Tuliszkowie) – polski geodeta, urzędnik państwowy i samorządowy, były wojewoda koniński oraz wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W 1997 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie[1]. Pracował jako geodeta, był też inspektorem w Hucie Aluminium w Koninie.

W okresie PRL i na początku lat 90. członek Stronnictwa Demokratycznego[2]. W 1990 został mianowany kierownikiem Urzędu Rejonowego w Turku. W tym samym roku uzyskał mandat radnego Rady Miejskiej tamże. W latach 1990–1997 zajmował stanowisko wojewody konińskiego (początkowo jako kandydat SD), następnie do 2001 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 2002 do 2005 był radnym i starostą powiatu tureckiego, działał w ChRS. W lutym 2005 został powołany na głównego inspektora nadzoru budowlanego, odwołano go z tego stanowiska we wrześniu 2007[3].

Zatrudniony w Katedrze Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Objął stanowisko profesora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, był także prorektorem tej uczelni[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Marek Naglewski w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI). [dostęp 19 grudnia 2014].
  2. W CK SD. Na rzecz stabilizacji politycznej, "Kurier Polski" nr 231 (9490) z 3 grudnia 1990, s. 5
  3. Marek Naglewski nie jest już głównym inspektorem nadzoru budowlanego. geoforum.pl, 3 września 2007. [dostęp 11 lipca 2010].