Marsyliusz z Inghen

Marsyliusz z Inghen (ur. ok. 1340, zm. w 1396) – średniowieczny filozof, jeden z czołowych przedstawicieli nominalizmu. Pierwszy rektor Uniwersytetu w Heidelbergu.

Marsyliusz z Inghen

Pochodził z Niderlandów, urodził się w Nijmegen (według dawniejszych poglądów w Inghen). Był uczniem Jana Buridana. W latach 1362-1378 był magistrem w Paryżu, w latach 1386-1396 w Heidelbergu – od 1386 pełnił funkcję rektora tamtejszego uniwersytetu.

Zasadniczo kontynuował nominalizm Jana Buridana i Wilhelma Ockhama, wykazywał jednak dużą niezależność. W filozofii naturalnej był empirystą, uznawał, że wiedza naukowa opierać się musi na danych zmysłowych lub oczywistych przesłankach. Na gruncie etyki zajmował się zagadnieniem wolnej woli bytów obdarzonych rozumem.

Linki zewnętrzne edytuj