Masa relatywistyczna

wielkość fizyczna

Masa relatywistycznawielkość fizyczna wprowadzana w niektórych ujęciach szczególnej teorii względności; jest tożsama, z dokładnością do czynnika (czyli ze współczynnikiem proporcjonalności) c−1, z zerową (czasową) składową czterowektora energii-pędu (czteropędu) danego obiektu fizycznego. Innymi słowy jest równa, z dokładnością do czynnika całkowitej energii tego relatywistycznego obiektu[1][2][3].

gdzie:

– masa relatywistyczna,
– zerowa (czasowa) składowa czteropędu,
– energia relatywistyczna,
– prędkość światła w próżni.

Masa relatywistyczna (relatywistyczna energia całkowita) jest wielkością względną – jej wartość zależy od układu odniesienia. Dlatego nie jest ona niezmiennikiem relatywistycznym. Masa relatywistyczna może zmieniać się bez żadnej zmiany w samym obiekcie fizycznym, wyłącznie przez zmianę układu odniesienia[4][5].

Jest to więc wielkość odmienna od masy spoczynkowej, wielkości niezmienniczej i tożsamej, z dokładnością do czynnika z niezmienniczą wartością bezwzględną (długością) czteropędu, i będącej właściwością obiektu[3][4][6][7].

Dlatego użycie w nazwie masa relatywistyczna terminu masa może wprowadzać w błąd i być przyczyną nieporozumień[2][3][4][8].

Masa relatywistyczna jest wielkością zachowywaną w przemianach i, w przeciwieństwie do masy spoczynkowej, addytywną, co jednak jest prostą konsekwencją zasady zachowania i addytywności relatywistycznej energii całkowitej[9].

Wyprowadzenie wzoru

edytuj

doświadczalnie

edytuj

Rozważmy zderzenie dwóch kul   i   o tej samej masie   poruszających się wzdłuż osi   w przeciwnych kierunkach z prędkościami odpowiednio   i   w układach odniesienia   i   Po zderzeniu kula   zacznie się poruszać w ujemnym kierunku osi   z prędkością   a kula   w przeciwieństwie do zasad fizyki klasycznej, oprócz ruchu w dodatnim kierunku osi   także w dodatnim kierunku osi  

Suma pędów obu kul przed i po zderzeniu wzdłuż osi   jest taka sama i wynosi   zatem pęd jest zachowany. Jednak wzdłuż osi  

 
 

Gdy   to   co oznacza sprzeczność.

Aby pęd był zachowany także wzdłuż osi   to musimy założyć, że to masa kul się zmienia. Zatem masy są funkcjami prędkości:   i  

Wtedy:

 

Z tego wynika, że[10]:

 

analitycznie

edytuj

Zasada zachowania pędu dla zderzenia dwóch ciał o masach   i   poruszających się przed zderzeniem z prędkościami odpowiednio   i   w układzie odniesienia   oraz odpowiednio   i   w układzie odniesienia   a po zderzeniu z tą samą prędkością   sformułowana jest następująco:

 

Uwzględniając relatywistyczne składanie prędkości:

   

Możemy obliczyć stosunek mas obydwu ciał:

 

Po podstawieniu:       otrzymujemy[11]:

 

Wzór na masę relatywistyczną można również wyprowadzić na gruncie mechaniki klasycznej, rozważając dwa układy   i   poruszające się względem siebie w przestrzeni trójwymiarowej z prędkością  [12] bądź cząstkę o masie   i ładunku   poruszającą się z prędkością   w układzie   (układ   porusza się względem układu   wzdłuż osi   z prędkością  ), która poddana jest działaniu pola elektrycznego   i indukcji magnetycznej  [13].

Obiekty o niezerowej masie spoczynkowej

edytuj
 
Wykres zależności masy relatywistycznej od prędkości (wyrażonej jako część prędkości światła w próżni c).

Dla obiektów o niezerowej masie spoczynkowej (ciał) wprowadza się niekiedy wzór[14]:

 

gdzie:

  – masa relatywistyczna,
  – masa spoczynkowa,
  – prędkość ciała względem danego układu odniesienia,
 czynnik Lorentza.

Wzór ten faktycznie opisuje związek transformacyjny między energią spoczynkową ciała (energią w układzie odniesienia, w którym ciało spoczywa, dla ciał zawsze niezerową), a jego relatywistyczną energią całkowitą (sumą jego energii spoczynkowej i relatywistycznej energii kinetycznej, nietożsamej z klasyczną energią kinetyczną):   nie wynikający jednak ze zmian zachodzących „w ciele”, a z transformacyjnych właściwości czasoprzestrzeni (szczególnie dylatacji czasu)[4][15]. Jedynie w układzie, w którym pęd ciała (składowe przestrzenne czteropędu) jest zerowy, relatywistyczna energia całkowita (proporcjonalna do składowej czasowej) jest równa energii spoczynkowej (proporcjonalnej do wartości bezwzględnej czteropędu i do masy spoczynkowej)[16][17].

Dzięki użyciu pojęcia masy relatywistycznej, w miejsce masy spoczynkowej, możliwe jest pozorne utrzymanie w szczególnej teorii względności klasycznej (newtonowskiej) definicji pędu[18][19]:

  – klasyczna definicja pędu,
  – relatywistyczna definicja pędu,
  – relatywistyczna definicja pędu „upodobniona” do klasycznej (czyli definicja klasyczna przeniesiona do szczególnej teorii względności).

Masa relatywistyczna rośnie wraz z prędkością ciała względem danego układu odniesienia (aż do nieskończoności przy zbliżaniu się prędkości do prędkości światła w próżni), podczas gdy masa spoczynkowa pozostaje stała.

Obiekty o zerowej masie spoczynkowej

edytuj

Dla obiektów o zerowej masie spoczynkowej (np. fotonów)[20][21][22] niekiedy wprowadza się pojęcie masy relatywistycznej, jako wielkości tożsamej (co do czynnika c−2) z ich energią[23], co jednak może wprowadzać w błąd, gdyż nie może być mowy o jakiejkolwiek bezwładności fotonu[24] mimo jego niezerowego pędu[25].

Kontrowersje i krytyka pojęcia

edytuj

Koncepcja masy relatywistycznej jest dyskutowana[26][27], krytykowana[2][3][4][28][29], broniona[30][31][32]. Nadal występuje w wielu podręcznikach i pracach popularyzujących teorię względności[5][33][34][35][36][37]. W gronie krytyków znalazł się między innymi astrofizyk teoretyczny i popularyzator Sean M. Carroll[38].

Historyczno-matematyczna metaanaliza pojęcia masy relatywistycznej została przedstawiona w artykule[39]. Zaproponowano w nim dziesięć równoważnych, ale nietożsamych definicji masy relatywistycznej.

Przypisy

edytuj
 1. Ugarow 1985 ↓, s. 135, 298.
 2. a b c Taylor i Wheeler 1975 ↓, s. 197.
 3. a b c d Szymacha 1985 ↓, s. 98.
 4. a b c d e Ugarow 1985 ↓, s. 135.
 5. a b Heller i Pabjan 2014 ↓, s. 45.
 6. Taylor i Wheeler 1975 ↓, s. 164, 171.
 7. Ugarow 1985 ↓, s. 296.
 8. Szymacha 1980 ↓, s. 48.
 9. Ugarow 1985 ↓, s. 299.
 10. Rhodri Evans: thecuriousastronomer Life, the Universe, and everything Derivation of relativistic mass. 2017-09-12. [dostęp 2023-03-31]. (ang.).
 11. Physics forums Derivation of the Equation for Relativistic Mass.
 12. Nizar Hamdan. A Dynamic Approach to De Broglie’s Theory. „Apeiron”. 12 (3), s. 274–290, 2005-07. Montreal: C. Roy Keys Inc.. ISSN 0843-6061. 
 13. Nizar Hamdan, A.K. Hariri, Jose Angel Lopez-Bonilla. Derivation of Einstein’s Equation, E = mc2, from the Classical Force Laws. „Apeiron”. 14 (4), s. 435–453, 2007-10. Montreal: C. Roy Keys Inc.. ISSN 0843-6061. 
 14. Feynman, Leighton i Sands 2013 ↓, 15-1, 15-8.
 15. Taylor i Wheeler 1975 ↓, s. 159.
 16. Ugarow 1985 ↓, s. 136.
 17. Taylor i Wheeler 1975 ↓, s. 193, 196.
 18. Czy można używać pojęcia masy relatywistycznej?
 19. Czy wzór E=mc² jest prawidłowy?
 20. Ile wynosi masa fotonu?
 21. What is the mass of a photon?
 22. What is the Mass of a Photon?. weburbia.com. [dostęp 2018-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-03)]. (ang.).
 23. Co wobec tego oznacza podawany dla fotonu wzór mr=hν/c²?
 24. Ugarow 1985 ↓, s. 239.
 25. Skoro masa fotonu wynosi zero, to ile wynosi pęd fotonu?
 26. Relativistic mass.
 27. Does mass change with velocity?. weburbia.com. [dostęp 2018-08-13]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-02-10)]. (ang.).
 28. Lev B. Okun (June 1989), The Concept of Mass, Physics Today 42 (6): 31–36 archiwum.
 29. Lev B. Okun, The concept of mass (mass, energy, relativity), Usp.Fiz.Nauk 158, 511–530; Sov. Phys. Usp. 32 (7), July 1989, © 1989 American Institute of Physics, p. 629.
 30. Wolfgang Rindler, Michael A. Vandyck, Poovan Murugesan, Siegfried Ruschin, Catherine Sauter, and Lev B. Okun (May 1990), Putting to Rest Mass Misconceptions, Physics Today 43 (5): 13–14, 115, 117 archiwum.
 31. T. R. Sandin (November 1991), In Defense of Relativistic Mass, American Journal of Physics 59 (11): 1032.
 32. Q. ter Spill, Mass & Energy, 's Gravesande Institute of Physics Education, Jan van Houtkade 26a, 2311 PD Leiden Netherlands, p. 47.
 33. Gary Oas (2005), On the Abuse and Use of the Relativistic Mass.
 34. Trautman 1969 ↓, s. 586.
 35. Feynman, Leighton i Sands 2007 ↓, s. 250–251.
 36. Wróblewski i Zakrzewski 1984 ↓, s. 477.
 37. Sawicki 1975 ↓, s. 42.
 38.   Sean Carroll, Demystifying Mass (ang.), 3:50, kanał 2Veritasium na YouTube, 30 października 2013 [dostęp 2021-01-17].
 39. G.M. Koczan, New definitions of 3D acceleration and inertial mass not violating F=MA in the Special Relativity, „Results in Physics”, 24, 2021, s. 104121, DOI10.1016/j.rinp.2021.104121, ISSN 2211-3797 [dostęp 2021-05-22] (ang.).

Bibliografia

edytuj

Książki

Strony internetowe

Linki zewnętrzne

edytuj