Mekran (góry)

Mekranłańcuch górski na południowo-wschodnim skraju Wyżyny Irańskiej, w Iranie i Pakistanie. Rozciąga się na długości ok. 800 km. Osiąga wysokość do 2292 m n.p.m. Góry zbudowane są głównie z wapieni i piaskowców. Na przedgórzach występują błotniste wulkany (najwyższy Kuh-e-Kuhran – 2163 m).

Góry Mekran sąsiadują z nadbrzeżną pustynią Germezir. Panuje tu klimat i roślinność półpustynne. Roczny opad wynosi do 200 mm.

Jest to rejon słabo zaludniony, poza dolinami, w których uprawiany jest daktylowiec właściwy.