Metale lekkie – określenie metali o gęstości mniejszej niż 4,5 g/cm3[1]. W związku z tym do tej grupy zaliczają się metale z I i II grupy układu okresowego pierwiastków, czyli metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych, oraz takie metale jak skand, tytan, itr i glin.

Metale o gęstości większej niż 4,5 g/cm3 określane są jako metale ciężkie[1].

Przypisy edytuj

  1. a b Jerzy Chodkowski (red.): Mały słownik chemiczny. Wyd. V. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976.