Metoda elementów dyskretnych

Metoda elementów dyskretnych (ang. discrete element method) – zbiór metod numerycznych i algorytmów mające na celu obliczenie właściwości fizycznych dużej liczby obiektów w ruchu swobodnym. Przykładowymi obiektami (najczęściej występującymi w symulacjach) są:

 • materiały przechowywane w silosach np. zboże, owoce itp.
 • materiały sypkie np. piasek.
 • ciecze i roztwory.

Schemat działaniaEdytuj

Symulacja MED (DEM) rozpoczyna się od umieszczenia obiektów w określonych pozycjach i nadanie im prędkości początkowych. Całkowity czas symulacji zostaje podzielony na dużą ilość przedziałów czasowych i dla pojedynczego przedziału dokonywane są obliczenia na każdym obiekcie. Obliczenia te dla pojedynczego przedziału mają najczęściej następujący schemat:

 1. Wyszukanie ewentualnych kolizji dla każdego obiektu.
 2. Obliczenie właściwości fizycznych każdego obiektu.
 3. Obliczenie przemieszczania obiektów na podstawie właściwości fizycznych obiektów.

W punkcie drugim najczęściej są wyliczane:

Dobór obliczanych parametrów zależy od rodzaju przeprowadzanych symulacji i wymagań użytkownika.

W punkcie trzecim stosowane są metody integrujące, tj.:

i inne.

ZastosowanieEdytuj

W chwili obecnej większość programów wykorzystujących MED znajduje się w fazie testów i jest wykorzystywane głównie przez instytuty badawcze. W związku z tym zastosowanie tego typu programów może być o wiele szersze niż te jakie na dzisiaj przewidujemy. Obecnie stosuje się między innymi w:

 • farmaceutyce – np. symulacje mieszania składników leków.
 • rolnictwie – np. symulacje napełniania silosa zbożem i przewidywanie jego ewentualnych pęknięć, symulacji przechowywania produktów spożywczych.
 • agrofizyce – np. modelowanie aparatu Jennikego wykorzystywane do badania

wytrzymałości materiału i jego zachowania przy użyciu dużych sił działających na nie.

 • chemii - np. symulacja przechowywania materiałów chemicznych.
 • przemyśle – np. symulacja transportu materiałów sypkich.