Mezofiltkanka roślinna występująca w blaszce liściowej, między górną a dolną epidermą. W jej skład wchodzi głównie miękisz asymilacyjny (chlorenchyma). U wielu roślin dwuliściennych mezofil jest zróżnicowany na miękisz gąbczasty, położony na dolnej stronie liścia i miękisz palisadowy, występujący pod górną epidermą[1].

Schemat budowy liścia

Słabe zróżnicowanie lub brak zróżnicowania mezofilu obserwuje się u traw (jednorodny, zwarty miękisz asymilacyjny), nagozalążkowych (u niektórych występuje miękisz ramienisto-palisadowy), hydro- i higrofitów (zwykle tylko miękisz gąbczasty z dużymi przestworami, przekształcający się częściowo w aerenchymę) oraz kserofitów (bardzo dobrze rozwinięty miękisz palisadowy). Wiązki przewodzące mezofil zwane są żyłkami lub nerwami liściowymi (nerwacja roślin)[1].

Przypisy edytuj

  1. a b Szweykowska Alicja, Szweykowski Jerzy: Botanika t.1 Morfologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, s. 204–208. ISBN 83-01-13953-6.