Mięsień brodawkowaty

Mięsień brodawkowaty (musculus papillaris) – cylindryczna wyniosłość mięśniowa w świetle komory serca. Znajdują się w obu komorach serca: trzy w prawej komorze i dwa w lewej. Podstawą wychodzą ze ściany komory, skierowane szczytem do jej światła. Zajmują określone miejsce w komorze, gdyż ustawiają się zawsze w kierunku przestrzeni położonej między dwoma płatkami zastawki. Każdy mięsień brodawkowaty na swoim wierzchołku lub na bocznym obwodzie, stanowi miejsce przyczepu strun ścięgnistych, które łączą mięsień brodawkowaty z płatkami zastawki.

Mięśnie brodawkowate oznaczone na fioletowo.