Mikołaj Baranowski (podczaszy)

Mikołaj Baranowski herbu Ostoja (zm. po 1733) – właściciel dóbr ziemskich w Pilicy, Łękawicy i Zakrzewie, sędzia kapturowy czerski, podczaszy bracławski.

Mikołaj Baranowski
Herb
Herb Ostoja
sędzia kapturowy czerski
podczaszy bracławski
Rodzina

Baranowscy herbu Ostoja

Data śmierci

zm. po 1733

Ojciec

Jan Baranowski

Matka

Elżbieta Młochowska

Żona

Zuzanna Szałapska
Anna Laskowska

Dzieci

Zuzanna, Marianna, Agnieszka, Jan, Bogusław, Stefan, Mikołaj, Piotr, Andrzej, Florian

ŻyciorysEdytuj

Mikołaj Baranowski należał do rodziny wywodzącej się z Jurzykowa (obecnie Jerzykowo koło Pobiedzisk), położonego w dawnym pow. gnieźnieńskim województwa poznańskiego[1]. Jego rodzina należała do rodu heraldycznego Ostojów[2][3][4][5]. Był synem Jana Baranowskiego, miecznika bracławskiego i Elżbiety Młochowskiej. W związki małżeńskie wstępował dwukrotnie. Jego pierwszą żoną była Zuzanna Szałapska, z którą spisywał dożywocie w 1690 roku. Miał z nią kilkoro dzieci: Jana, Bogusława, Stefana, Mikołaja, Piotra, Andrzeja i Zuzannę. Drugą małżonką Mikołaja Baranowskiego była Anna Laskowska, córka Marcina, podczaszego inflanckiego i Anny z Cebrowskich, z którą miał syna Floriana i córki - Mariannę i Agnieszkę[6].

Mikołaj Baranowski był właścicielem dóbr ziemskich w Pilicy, Łękawicy i Zakrzewie. W roku 1746 synowie jego dokonali podziału tych dóbr. Mikołaj Baranowski sprawował urzędy sędziego kapturowego czerskiego w 1733 roku oraz podczaszyego bracławskiego[7].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 11-13, 594.
 2. Biblioteka Kórnicka, PAN, Teki Dworzaczka - Monografie - Baranowscy h. Ostoja.
 3. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 101-107.
 4. S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, t. I, s. 89-90.
 5. K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. II, s. 62, t. IV, s. 490.
 6. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 102, 104, t. XIII s. 376, t. uzupełnień s. 77-79.
 7. A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 102, 104.

BibliografiaEdytuj

 • Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w., Biblioteka Kórnicka PAN, Kórnik-Poznań 1995-2019 - Teki Dworzaczka.
 • T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 11-13.
 • K. Niesiecki, Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t. II, s. 62, t. IV, s. 490.
 • A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1899, t. I, s. 101-107, t. XIII s. 376, t. uzupełnień s. 77-79.
 • S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, Warszawa 1904, t. I, s. 89-90.
 • B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego przez Bartosza Paprockiego zebrane i wydane r. p. 1584, wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego, Kraków, Biblioteka Polska, 1858, s. 371.
 • Z. Cieplucha, Z przeszłości ziemi Kościańskiej, Kościan 1929.