Ministrowie Austro-Węgier

Ministrowie Austro-Węgier.

Obydwa kraje wchodzące w skład Austro-Węgier: Królestwa i kraje reprezentowane w Radzie Państwa (Przedlitawia) i Kraje Korony Świętego Stefana (Zalitawia), posiadały własne rządy. Dla zarządu wspólnymi sprawami Austro-Węgier powołano trzy wspólne ministerstwa: spraw zagranicznych, wojny i finansów, zależne bezpośrednio od monarchy.

Ponieważ nie było wspólnego parlamentu austriacko-węgierskiego, władzę ustawodawczą, czyli w praktyce uchwalanie budżetu na cele wspólne, pełniły tak zwane delegacje obydwu parlamentów, obradujące na przemian w Wiedniu i w Budapeszcie.

Ministrowie spraw zagranicznych

edytuj

Ministrowie wojny

edytuj

Cesarscy i królewscy ministrowie wojny niem. k. u. k. Kriegsminister (w latach 1867–1911 – c. i k. ministrowie wojny Rzeszy niem. k. u. k. Reichskriegsminister)[1]

c. i k. ministrowie wojny
 
FZM August von Degenfeld-Schonburg
 
FZM Franz Kuhn von Kuhnenfeld
 
GdK Alexander von Koller
 
FZM Artur Maximilian von Bylandt-Rheidt
 
Ferdinand von Bauer
 
GdK Edmund von Krieghammer
 
FZM Heinrich von Pitreich
 
GdI Franz von Schönaich
 
GdI Rudolf Stöger-Steiner von Steinstätten

Ministrowie finansów

edytuj

Austro-węgierskie ministerstwo finansów zajmowało się finansowaniem działania dwóch pozostałych ministerstw.

Przypisy

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Schematismus für das k.u.k. Heer und für die k.u.k. Kriegsmarine für 1913. Wiedeń: Nadworna i Państwowa Drukarnia, grudzień 1912.