Mod (akustyka pomieszczeń)

Modmod dźwięku w pomieszczeniu, związany z jego wymiarami.

Rezonanse podstawowe związane są z długością pomieszczenia, szerokością i jego wysokością. W danym pomieszczeniu wzmacniane są fale dźwiękowe o częstotliwościach rezonansowych. Każdy rezonans ma swój rezonans pochodny, o dwukrotnie mniejszej amplitudzie i dwa razy wyższej częstotliwości.

W pomieszczeniach odsłuchowych (używanych do słuchania muzyki) wymiary nie powinny być nigdy swoimi wielokrotnościami ani wielkościami w proporcji 1:1,5, gdyż wówczas następuje nakładanie się na siebie rezonansów. Efektem rezonansu jest uwypuklenie danej częstotliwości w zakresie jednej oktawy. Częstotliwość rezonansów podstawowych pomieszczenia jest zależna od jego wymiarów, tzn. czym pomieszczenie większe, tym rezonanse podstawowe mają mniejszą częstotliwość.

Metoda obliczaniaEdytuj

Podstawową metodą obliczania rezonansów pomieszczenia jest metoda falowa, w której kolejne mody dane są wzorem:

 

gdzie:

 częstotliwość danego modu,
 prędkość dźwięku,
  – numer modu drgania dla konkretnego wymiaru pomieszczenia,
  – długość,
  – kolejne wymiary.

Rezonanse dla pary równoległych ścian, odległych o l, mają częstotliwości:

 

Przykładowo dla pomieszczenia o jednym z wymiarów równym 5 metrów częstotliwość rezonansowa wynosi 34 Hz (dla prędkości dźwięku równej 340 m/s).