Mykoryza arbuskularna

rodzaj mikoryzy, w którym grzybnia wnika do środka korzenia roślin

Mykoryza arbuskularna (endomykoryza) – rodzaj mykoryzy, w którym grzybnia wnika do wnętrza komórek korzeni roślin. Najważniejszymi strukturami mykoryzy arbuskularnej są drzewkowato rozgałęzione strzępki zwane arbuskulami, tworzące się we wnętrzu komórek kory pierwotnej korzenia[1]. Pośredniczą one w wymianie składników pokarmowych między rośliną a arbuskularnym grzybem mykoryzowym[2]. Grzyby tworzące ten rodzaj mykoryzy należą do gromady Glomeromycota[3]. Wzrost ich strzępek stymulowany jest przez strigolaktony, fitohormony wydzielane przez korzenie roślin[4].

Schemat mykoryzy arbuskularnej
Strzępki Glomeromycota w komórkach korzeni drzew

Na zewnątrz korzenia występują strzępki absorpcyjne, które dostarczają roślinie wody i pierwiastków. Grzybnia zewnątrzkomórkowa buduje również połączenia między korzeniami pobliskich roślin, co umożliwia przekazywanie substancji między roślinami, nawet należącymi do różnych gatunków. Ta wspólna sieć mykoryzowa łączy cząsteczki gleby w agregaty, co wpływa na procesy glebotwórcze[1].

Wiele z arbuskularnych grzybów mykoryzowych tworzy w warstwach kory pierwotnej korzenia kuliste pęcherzyki (ang. vesicles). Mogą one występować zarówno międzykomórkowo, jak i wewnątrzkomórkowo. Ich rola polega na gromadzeniu substancji zapasowych, a także mogą służyć do rozmnażania i kolonizacji korzeni kolejnych roślin[1].

Mykoryza arbuskularna występuje u ok. 80% gatunków roślin lądowych[4]; dominuje wśród roślin klimatu tropikalnego oraz w zbiorowiskach nieleśnych klimatu umiarkowanego[2].

Przypisy

edytuj
  1. a b c Ewa Gucwa-Przepióra, Udział mikoryzy arbuskularnej w procesach fitoremediacji – mikoryzoremediacja, „Wiadomości botaniczne”, 1/2, 56, 2012, s. 5–19.
  2. a b Beata Sumorok i inni, Występowanie grzybów mikoryzowych u wybranych roślin zbiorowisk doliny rzeki Kurówka, „Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie”, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 27 (3), Uniwersytet Łódzki, 2009, s. 196 (pol.).
  3. Luc Simon i inni, Origin and diversification of endomycorrhizal fungi and coincidence with vascular land plants, „Nature”, 6424, 363, 1993, s. 67–69, DOI10.1038/363067a0, ISSN 0028-0836 (ang.).
  4. a b K. Akiyama, K. Matsuzaki, H. Hayashi, Plant sesquiterpenes induce hyphal branching in arbuscular mycorrhizal fungi, „Nature”, 435 (7043), 2005, s. 824–827, DOI10.1038/nature03608, PMID15944706.