Nadbrygadier (nadbryg.) – pierwszy z dwóch stopni generalskich w Państwowej Straży Pożarnej. Niższym stopniem jest starszy brygadier (korpus oficerów starszych), a wyższym generał brygadier. Odpowiednik stopnia wojskowego generał brygady, występującego w SZ RP oraz odpowiednik nadinspektora Policji. Na stopień nadbrygadiera mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Naramiennik nadbrygadiera
Z tym tematem związana jest kategoria: Nadbrygadierzy Państwowej Straży Pożarnej.

Bibliografia

edytuj
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1795).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Więziennej lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 135
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie stopni wojskowych, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadających stopniom policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 331)