Nadczynność przytarczyc

Nadczynność przytarczyc (łac. hyperparathyreosis) – nadaktywność przytarczyc w wyniku której dochodzi do nadmiernej produkcji parathormonu (PTH). Parathormon jest hormonem regulującym poziom wapnia i fosforanów. Nadczynność przytarczyc dzieli się na:

Nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc
ilustracja
ICD-10 E21
E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc
E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana
E21.2 Nadczynność przytarczyc, inna
E21.3 Nadczynność porzytarczyc, nie określona
E21.4 Inne określone choroby przytarczyc
E21.5 Choroby przytarczyc, nieokreślone