Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka

Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka – nagroda honorowa przyznawana autorom i wydawcom w dziedzinie historii i archiwistyki. Ustanowiona w 1997 r. dla upamiętnienia tragicznie zmarłego dyrektora Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych Jerzego Skowronka.

Przewodniczącym jury[1] jest prof. UW dr hab. Jarosław Czubaty, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzednią przewodniczącą była prof. Barbara Grochulska z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Przyznawana podczas Targów Książki Historycznej w Warszawie.

LaureaciEdytuj

 • 1997 – Warszawska Oficyna Wydawnicza Gryf za pracę Andrzeja Nowaka Jak rozbić rosyjskie imperium. Idee polskiej polityki wschodniej 1733–1921;
 • 1999 – Radosław Żurawski vel Grajewski za pracę Wielka Brytania w dyplomacji księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w okresie kryzysu wschodniego (1832–1841);
 • 2002 – Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) za publikację Powstańczy epilog. Żołnierze Powstania Listopadowego w dniach klęski i internowania 1831–1833[2];
 • 2003 – Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej za pracę Stanisława Wiecha pt. Społeczeństwo Królestwa Polskiego w oczach carskiej policji politycznej 1866–1896 oraz Dariusz Matelski (Dom Wydawniczy Harasimowicz w Poznaniu) za książkę: Problemy restytucji polskich dóbr kultury od czasów nowożytnych do współczesnych. Archiwa – księgozbiory – dzieła sztuki – pomniki[3][4];;
 • 2004 – Oficyna Wydawnicza RYTM za pracę Mieczysława Adamczyka pt. Szkoły obce w edukacji Galicjan. Kraje Korony Węgierskiej i Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej. za pracę Lidii Michalskiej-Bracha pt. Powstanie styczniowe w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego w okresie zaborów[5];
 • 2005 – Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku za pracę Krzysztofa Filipowa pt. Order Orła Białego 1705–2005 oraz Wydawnictwo Neriton i Instytut Historii PAN za pracę Tadeusza Epszteina pt. Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II połowie XIX w.[6];
 • 2006 – Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za pracę Tomasza Strzeżka Kawaleria Królestwa Polskiego w powstaniu listopadowym – mobilizacja i podstawy funkcjonowania oraz Dom Wydawniczy BELLONA za pracę Piotra Żurka Hotel Lambert i Chorwaci 1843–1850[7];
 • 2007 – Społeczny Instytut Wydawniczy Znak za pracę Adama Zamoyskiego pt. 1812. Wojna z Rosją[8];
 • 2009 – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego za pracę Dariusza Nawrota Litwa i Napoleon w 1812 roku, Katowice 2008.
 • 2010 – Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie za pracę Huberta Chudzio „Polityk Hotelu Lambert. Generał Ludwik Bystrzonowski (1797–1878)” oraz Instytut Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza za pracę Krzysztofa Marchlewicza „Wielka Emigracja na Wyspach Brytyjskich (1831–1863)”[9];
 • 2011 – Wydawnictwo Literackie za pierwszą edycję w języku polskim rozprawy Adama Czartoryskiego „Rozważania o dyplomacji” w przekładzie Jana Marii Kłoczowskiego wraz z opracowaniem Marka Kornata. Jury postanowiło również wyróżnić Wydawnictwo TRIO za pracę Lecha Królikowskiego „Warszawa – Dzieje fortyfikacji” za propagowanie wiedzy z dziedziny historii militarnej[10];
 • 2013 – Album „Powstanie styczniowe” pod red. Aliny Jurkiewicz-Zejdowskiej, która ukazała się staraniem Narodowego Centrum Kultury, Wydawnictwa Bellona oraz Muzeum Wojska Polskiego[11];
 • 2014- Dorota Sula za "Powrót ludności polskiej z byłego Imperium Rosyjskiego w latach 1918-1937" opublikowaną przez Wydawnictwo Trio[potrzebny przypis]
 • 2015 - Album "Archiwa Rodzinne" - publikacja wydana nakładem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, współautorzy: Monika Agopsowicz i Władysław Deńca, Anita Golańska, Aldona Młynarczuk, Maria Romanowska, Zbigniew Zimny oraz Eugeniusz Bałamącek, Marek Tuszyński, Aleksandra Krzyżanowska-Rudnicka, Justyna Trojanowska, Adam Trzciński.[potrzebny przypis]
 • 2016 – wydawnictwo Libra s.c. Wydawnictwo i Drukarnia PPHW za monografię "Bałkany słowiańskie. Aspiracje — Uwikłania — Sprzeczności" autorstwa Wiesława Walkiewicza, Białystok 2015. Wyróżnienie specjalne: Wydawnictwo Bosz za albumy z serii "Foto Retro Warszawa lata 40., 50., 60., 70., 80." pod red. Jana Łozińskiego.
 • 2017 – Wydawnictwo Naukowe UAM za pracę Michała Mencfela "Atanazy Raczyński (1788–1874). Biografia" oraz Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę Danuty Gibas-Krzak "Bośnia i Hercegowina: determinanty dziejów. Pomiędzy Serbami, Chorwatami a supremacją muzułmanów". Wyróżnienie specjalne: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy za pracę "Polska i Jugosławia po II wojnie światowej" pod redakcją Momčilo Pavlovicia, Nebojšy Stamboliji i Andrzeja Zaćmińskiego. Wyróżnienie: Wydawnictwo słowo/obraz za pracę Anny Borowiec "'Album Orbis' Cypriana Norwida jako księga sztukmistrza".
 • 2018 – nagroda główna: Piotr Głuszkowski za pracę Barwy polskości, czyli życie burzliwe Tadeusza Bułharyna (Wydawnictwo Universitas)[12]; nagroda specjalna: prof. Wiesław Walkiewicz za pracę "Słowiańszczyzna Południowa. Między przeszłością a przyszłością" (Wydawnictwo SGGW)[13]. Wyróżnienie specjalne: dla japońskiego historyka prof. Makoto Hayasaki, który od ponad czterdziestu lat zajmuje się historią Polski i jej sąsiedztwa w czasach nowożytnych[13]. Wyróżnienie w kategorii publikacji poświęconych okresowi napoleońskiemu: Wydawnictwo Campidoglio za pracę Piotra Z. Pomianowskiego "Rozwód w XIX wieku na centralnych ziemiach polskich. Praktyka stosowania Kodeksu Napoleona w latach 1808–1852". Wyróżnienia w kategorii bałkanistyka: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę dr. hab. Marinki Zekicia "Muslimanski odgovor izazovima Okcidenta. Islamizacija Zapada ili vesternizacija islamskog svijeta. S posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu i bosanskohercegovačke muslimane — Bošnjake"; Wydawnictwo im Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za pracę prof. Andrzeja Krzaka "Wojny bałkańskie 1912–1913"; Księgarnia Akademicka za pracę Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej "Serbowie jako mniejszość w warunkach transformacji politycznej w państwach byłej Jugosławii 1995–2016". Wyróżnienie w kategorii Varsaviana: dla Wydawnictwa PWN za publikację "Legia Warszawa 1916–2016" autorstwa Wiktora Bołby, Adama Dawidziuka, Grzegorza Karpińskiego i Roberta Piątka. Wyróżnienie w kategorii czasopisma naukowe: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności za "Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne", t. XXVI, red. Jan Machnik i Irena Stawowy-Kawka. Wyróżnienia: Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN oraz Muzeum Historii Polski za pracę dr. Jana Trynkowskiego "Polski Sybir. Zesłańcy i ich życie. Narodziny mitu", do druku przygotowała Wiktoria Śliwowska oraz Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za pracę Kariny Giel "Mały słownik frazeologiczny chorwacko-polski i polsko-chorwacki dla studentów kroatystyki".
 • 2020 - nagroda główna: Maciej Czerwiński za książkę Chorwacja. Dzieje, kultura, idee (Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2020), nagroda specjalna: Irena Stawowy-Kawka[14].

PrzypisyEdytuj

 1. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka dla Muzeum Historii Polski, dzieje.pl [dostęp 2019-06-10] (pol.).
 2. XI Targi Książki Historycznej..., http://swk.pl (dostęp:18 maja 2008)
 3. Rzecz o książkach, Rzeczpospolita, 6 grudnia 2003, Nr 284 (dostęp:18 maja 2008)
 4. Strona domeny forumakad.pl, www.forumakad.pl [dostęp 2017-11-25].
 5. im. prof. Jerzego Skowronka dla Lidii Michalskiej-Brachy i Mieczysława Adamczyka, www.nauka.gov.pl (dostęp:18 maja 2008)
 6. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka za 2005 rok przyznana, www.wydawca.com.pl (dostęp:18 maja 2008)
 7. Targi Książki Historycznej, warszawa.naszemiasto.pl (dostęp:18 maja 2008)
 8. Nagroda im. Jerzego Skowronka dla SIW ZNAK, www.ksiazka.net.pl (dostęp:18 maja 2008)
 9. Przyznano nagrody im. prof. Skowronka dla książek historycznych | dzieje.pl - Historia Polski, dzieje.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 10. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka – Rynek książki, rynek-ksiazki.pl [dostęp 2017-11-25] (pol.).
 11. Nagroda im. Prof. Jerzego Skowronka za album ”Powstanie styczniowe” - NCK, www.nck.pl [dostęp 2017-11-25] [zarchiwizowane z adresu 2015-02-10] (pol.).
 12. Nagroda im. prof. Jerzego Skowronka po raz 25, instytutksiazki.pl, 28 stycznia 2020 [dostęp 2021-07-12] (pol.).
 13. a b Nagroda Główna w konkursie im. prof. Jerzego Skowronka dla profesora Wiesława Walkiewicza z Wydziału Nauk Społecznych – Wydział Nauk Społecznych [dostęp 2019-06-10] (pol.).
 14. Maciej Czerwiński uhonorowany Nagrodą im. prof. Jerzego Skowronka, instytutksiazki.pl, 26 listopada 2020 [dostęp 2021-07-12] (pol.).