Nerw mięśniowo-skórny

Nerw mięśniowo-skórny (łac. nervus musculocutaneus, n. perforans) – nerw zaliczany do nerwów długich splotu ramiennego (plexus brachialis). Jest to nerw mieszany (zawiera zarówno włókna czuciowe, jak i ruchowe). W swym przebiegu przebija on mięsień kruczo-ramienny i zaopatruje przednie mięśnie ramienia, aferentnie zaś część skóry przedramienia.

Przebieg edytuj

Nerw ten bierze początek z pęczka bocznego splotu ramiennego (fasciculus lateralis plexus brachialis). Jego włókna pochodzą z segmentów od C5 do C7. Oddziela się w jamie pachowej, gdzie wchodzi w skład powrózka naczyniowo-nerwowego. Przyśrodkowo od niego znajduje się nerw pośrodkowy (n. medianus), z tyłu zaś nerwy pachowy (n. axillaris) i promieniowy (n. radialis). Nerw mięśniowo-skórny kieruje się bocznie i w dół. Przebija on następnie mięsień kruczoramienny (musculus coracobrachialis), czemu zawdzięcza miano nervus perforans (perforo, 1 — przedziurawić, przełamać[1]. Odgradza go od tkanki mięśniowej omięsna. Po wydostaniu się z tego mięśnia przebiega pomiędzy dwoma innymi: ramiennym i dwugłowym ramienia, dostając się do bruzdy bocznej tego drugiego. Następnie nerw przechodzi przez powięź ramienia, by stać się nerwem skórnym bocznym przedramienia (n. cutaneus antebrachii lateralis).

Gałęzie edytuj

 1. Gałęzie mięśniowe do grupy przedniej mięśni ramienia:
  1. Gałąź do mięśnia kruczoramiennego, rozpoczynająca się jeszcze w jamie pachowej. Mimo że nerw przebija mięsień, gałąź ta dochodzi do niego inną drogą
  2. Gałęzie do m. dwugłowego ramienia w liczbie kilku wychodzące od mięśnia kruczo-ramiennego
  3. Gałąź do mięśnia ramiennego, dzieląca się przed wejściem do niego na 2-3 gałązki
 2. Gałąź stawowa do stawu łokciowego (może odchodzić od g. dla m. ramiennego)
 3. Nerw skórny boczny przedramienia będący gałęzią końcową, dzieli się on z kolei na dwie gałęzie:
  1. G. przednia
  2. G. tylna

Poza tym występują zespolenia (anastomoses) z następującymi nerwami:

Unaczynienie edytuj

Zazwyczaj tętnica ramienna i gałąź tętnicy wstecznej promieniowej.

Obszar unerwienia edytuj

Ruchowo:

Czuciowo:

Uszkodzenie edytuj

Objawy porażenia:

 • zanik unerwianych mięśni
 • upośledzenie zginania w stawie łokciowym
 • osłabienia odwracania przedramienia
 • zaburzenia czucia w części unerwianego obszaru

Do stanu takiego może dojść np. w wyniku złamania kości ramiennej.

Bibliografia edytuj

Olgierd Narkiewicz: Układ nerwowy obwodowy. W: Adam Bochenek, Michał Reicher: Anatomia człowieka. Wyd. 5. T. 5: Układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy autonomiczny.Powłoka wspólna. Narządy zmysłów. isbn=9788320036855. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, s. 47-50.

Przypisy edytuj

 1. Kazimierz Feliks Kumaniecki: Slownik łacińsko-polski: Według słownika Hermana Mengego i Henryka Kopii. Henryk Kopia, Herman Menge. Warszawa: Państwowe Wydawn. Nauk, s. 362. ISBN 83-01-03531-5.