Niedobczyce (gromada)

Niedobczyce – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Niedobczyce
gromada
1954–1954
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

stalinogrodzkie

Powiat

rybnicki

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

13 listopada 1954

Siedziba

Niedobczyce

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

1

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

50[1]

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[2] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[3], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[4][5].

Groamda Niedobczyce z siedzibą GRN w Niedobczycach (obecnie w granicach Rybnika) utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[4] – w powiecie rybnickim w woj. stalinogrodzkim, na mocy uchwały nr 22/54 WRN w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki wszedł obszar zniesionej gminy Niedobczyce w tymże powiecie[6].

13 listopada 1954 gromadę Niedobczyce zniesiono w związku z nadaniem jej statusu miasta[7], dla którego ustalono 50 członków miejskiej rady narodowej[8]

27 maja 1975 miasto włączono do Rybnika[9].

Przypisy

edytuj
  1. Już w kompetencji miasta
  2. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  3. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  4. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  5. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  6. Uchwała Nr 22/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu rybnickiego; w ramach Zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 15 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 5 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 10, Poz. 54)
  7. Dz.U. z 1954 r. nr 49, poz. 254
  8. Uchwała Nr 47/778/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z 5. X. 1954 w sprawie ustalenia liczby członków miejskich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Stalinogrodzie z dnia 8 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 34)
  9. Dz.U. z 1975 r. nr 15, poz. 87