Nieletni – w rozumieniu prawa karnego osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach, określonych w art. 10 § 2 i 2a kodeksu karnego.

W rozumieniu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, jako nieletnią, kwalifikuje się osobę[1]:

Stosując wszelkie środki wychowawcze lub poprawcze, sąd powinien kierować się dobrem nieletniego.

Nieletni odpowiada z zasady przed sądem rodzinnym, a przed sądem karnym w przypadku:

  1. określonym w art. 10 § 2 i 2a Kodeksu karnego,
  2. gdy nieletni popełnił czyn zagrożony karą wraz z osobą dorosłą oraz konieczne jest łączne rozpatrywanie sprawy,
  3. gdy wszczęto postępowanie po ukończeniu przez nieletniego sprawcę 18. roku życia.

Przypisy

edytuj
  1. Art. 1. resocjal nielet.. lexlege.pl. [dostęp 2023-05-29].

Zobacz też

edytuj

Linki zewnętrzne

edytuj