Nieletni – w rozumieniu prawa karnego osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach, określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego.

Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich kwalifikuje wiek osoby nieletniej:

  • od 10. do 18. roku życia – zapobieganie i zwalczanie demoralizacji
  • od 13. do 17. roku życia – postępowanie o czyny karalne (przestępstwa, przestępstwa skarbowe oraz wykroczenia)
  • nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia – wykonywanie środków wychowawczych i środka poprawczego.

Stosując wszelkie środki wychowawcze lub poprawcze, sąd powinien kierować się dobrem nieletniego.

Nieletni odpowiada z zasady przed sądem rodzinnym, a przed sądem karnym w przypadku:

  1. określonym w art. 10 § 2 Kodeksu karnego
  2. gdy nieletni popełnił czyn zagrożony karą wraz z osobą dorosłą oraz konieczne jest łączne rozpatrywanie sprawy
  3. gdy wszczęto postępowanie po ukończeniu przez nieletniego sprawcę 18. roku życia.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj