Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich – polska ustawa, uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, regulująca kwestie prawne związane z postępowaniem w sprawach nieletnich, obowiązująca od 1 września 2022 roku.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
Skrót nazwy

u.w.r.n.

Państwo

 Polska

Data wydania

9 czerwca 2022

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2022 r. poz. 1700

Data wejścia w życie

1 września 2022

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo karne

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2023 r. poz. 1860

Wejście w życie ostatniej zmiany

1 października 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Poprzednie regulacje

edytuj

Ustawa w art. 416 uchyliła ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969, z późn. zm.).

Przebieg procesu legislacyjnego

edytuj

Projekt ustawy został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod nadzorem ówczesnych sekretarzy stanu w ministerstwie Michała Wosia i Michała Wójcika[1][2]. Projekt wpłynął do Sejmu jako projekt rządowy 15 kwietnia 2022 roku i 21 kwietnia 2022 roku został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a Sejm uchwalił ustawę na podstawie projektu 9 czerwca 2022 roku (za 229 głosów, 209 przeciw, 12 głosów wstrzymujących się). 30 czerwca 2022 roku Senat wniósł o odrzucenie ustawy, a weto senackie zostało odrzucone przez Sejm 7 lipca 2022 roku. 20 lipca 2022 roku ustawę podpisał prezydent RP Andrzej Duda[3].

Cel i zakres regulacji

edytuj

Podstawowym celem ustawy jest uporządkowanie i systematyzacja kwestii spraw nieletnich na etapie postępowania rozpoznawczego oraz postępowania wykonawczego, a także wzmocnienie efektywności oddziaływań podejmowanych względem nieletnich. Ustawa określa:

 • środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych,
 • ogólny tryb postępowania w sprawach nieletnich,
 • tryb postępowania wykonawczego i odwoławczego,
 • zakres stosowania środków tymczasowych wobec nieletnich,
 • prawa i obowiązki nieletnich umieszczonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, okręgowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich,
 • kompetencje sądu rodzinnego w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń,
 • funkcjonowanie okręgowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich[4].

Nowelizacje

edytuj

Wejście w życie pierwszej nowelizacji ustawy – 15 sierpnia 2023[5].

Nowelizacja, wchodząca w życie 15 sierpnia 2023 dotyczy art. 28 ust. 1 i 2, wprowadziła m.in. zasadę, iż biegły psycholog biorący udział w przesłuchaniu w sprawach o demoralizację pokrzywdzonego w wieku poniżej 15 lat powinien być osobą płci wskazanej przez pokrzywdzonego, chyba że będzie to utrudniać postępowanie[5]. Druga nowelizacja, wchodząca w życie 15 lutego 2024, dotyczyła art. 28 pkt 5, tj. odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu postępowania karnego[5].

Przypisy

edytuj
 1. Reforma przepisów o nieletnich. Michał Woś o szczegółach projektu resortu sprawiedliwości – Wiadomości – polskieradio24.pl. polskieradio24.pl, 2021-06-02. [dostęp 2022-11-10].
 2. Reforma przepisów o nieletnich – Ministerstwo Sprawiedliwości – Portal Gov.pl. Ministerstwo Sprawiedliwości, 2021-06-02. [dostęp 2022-11-10].
 3. Druk nr 2183 – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. www.sejm.gov.pl, 2022-04-15. [dostęp 2022-11-10].
 4. USTAWA z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. orka.sejm.gov.pl. [dostęp 2022-09-07].
 5. a b c Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 289)

Linki zewnętrzne

edytuj