Otwórz menu główne

Niewydolność wielonarządowa (ang. multiple organ dysfunction syndrome, MODS; wcześniej – multiple organ failure, MOF) – stan, w którym u chorego doszło do niewydolności co najmniej dwóch narządów lub układów: centralnego układu nerwowego, układu krążenia, niewydolności oddechowej, niewydolności wątroby lub niewydolności nerek.

Najczęściej ten stan jest efektem ciężkiej sepsy lub wstrząsu septycznego, zatruć, oparzeń lub wtórnie do ciężkiej niewydolności krążenia.