Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza

lokalna organizacja harcerska

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” – lokalna organizacja harcerska. Jest zarazem stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”
Ilustracja
Logo organizacji
Data powstania 8 stycznia 1990
Liczebność (2018) 250
Zasięg działalności Trójmiasto
Siedziba ul. Nowodworcowa 12B/10
81-581 Gdynia
Władze
Komendant Kręgu phm. Piotr Władziński
I Zastępca Komendanta Kręgu phm. Szymon Obuchowski "Simon"
Strona internetowa

Siedziba organizacji mieści się w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej 12B/10. W chwili obecnej działa na terenie Gdańska i Gdyni.

Przy Kręgu działa Harcerski Związek Drużyn, skupiający harcerzy, harcerki, wędrowników, wędrowniczki i zuchy (członkowie HZD), działających w drużynach, samodzielnych zastępach i gromadach zuchowych. Członkowie Kręgu dzielą się na zwyczajnych, obserwatorów, wspierających i honorowych.

Z końcem roku 2010 NKIH "Leśna Szkółka" stał się organizacją pożytku publicznego. 21 lutego 2016 r. NKIH "Leśna Szkółka" został objęty - wraz z 10 innymi organizacjami harcerskimi i skautowymi - Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy nad Ruchem Harcerskim w Polsce i poza granicami kraju[1].

HistoriaEdytuj

Początków Kręgu można upatrywać w kursie instruktorskim "Leśna Szkółka", prowadzonym przez hm. Jerzego Gacha "Proroka" w dniach 25 czerwca-16 lipca 1981 r., w ramach obozu ZHP w Wygoninie. Nazwa kursu była dosłownym tłumaczeniem kryptonimu czeskich leśnych kursów instruktorskich - "Lesni Szkola". Po zakończeniu obozu Komendant Rejonu ZHP Przymorze powołał Szkoleniowy Młodzieżowy Krąg Instruktorski "Leśna Szkółka", do którego należeli absolwenci kursu w Wygoninie. Krąg miał stać się rodzajem szkoły instruktorskiej. W Kręgu wprowadzono zwyczaj mówienia sobie po pseudonimach (mianach leśnych). W lutym 1982 r. Krąg zmienił nazwę na Szkoleniowy Krąg Instruktorski "Leśna Szkółka".

Ze względu na ograniczenia stanu wojennego, Krąg był zmuszony zaniechać szkoleń. Jednak pomimo restrykcji poprowadził dla Rejonu Przymorze seminarium przybocznych. 22 czerwca 1982 r. Krąg zyskał patrona w osobie Henryka Wieczorkiewicza - działacza i dziennikarza polskiego w Wolnym Mieście Gdańsku.

W czerwcu 1983 r. 10 osób z "Leśnej Szkółki", w pełnej tajemnicy przed władzami ZHP, uczestniczyło w Białej Służbie w Częstochowie - przy obsłudze porządkowo-sanitarnej pielgrzymki Jana Pawła II. Od tej pory "Leśna Szkółka" brała udział w Białej Służbie podczas każdej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski.

Wydzielenie się kręgu ze struktur ZHP nastąpiło 8 stycznia 1990 r. - powstał Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" im. Henryka Wieczorkiewicza. Wpis do rejestru sądowego nastąpił w dniu urodzin Henryka Wieczorkowicza - 22 czerwca. Rok później, w czerwcu 1991 r., przy pomocy NKIH "Leśna Szkółka" powstał Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego "Leśna Szkółka - Kaszuby" w Szwecji.

Na spotkaniu Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich w Warszawie 21 stycznia 1995 r. przedstawiciel NKIH "Leśna Szkółka" przedłożył propozycję "LS" oraz Federacji Drużyn im. Cichociemnych w Krakowie o pilnym powołaniu Federacji Harcerstwa Polskiego. Propozycję poparł przedstawiciel Polskiej Organizacji Harcerskiej. Podjęta została decyzja o zwołaniu zbiórki założycielskiej FHP w Kościele NMP w Gdyni, w dniu 18 lutego tego roku.

W początkowej fazie Federację tworzyły następujące organizacje: NKIH "Leśna Szkółka", FDC i POH. 26 lutego 1995 r. - na mocy specjalnej zgody członków założycieli - ZHR (uchwałą swojego Zjazdu) przystąpił do Federacji jako czwarty członek.

RozłamEdytuj

Dnia 3 października 1996 r. reprezentacja NKIH "Leśna Szkółka" wzięła udział w pikiecie antyaborcyjnej przed budynkiem Senatu RP. Akcję tę potępiła znaczna część członków Kręgu, uznając ją za działanie polityczne. W związku z tym Komendant NKIH "Leśna Szkółka", hm. Jerzy Gach "Prorok", wystosował list otwarty do członków Kręgu, zaczynający się od słów:

Wszyscy, którzy głoszą lub są głęboko przekonani, że walka z haniebną ustawą proaborcyjną to sprawa polityczna, powinni odejść z grona członków Kręgu. Ich poglądy są bowiem antychrześcijańskie - co jest nie do pogodzenia z oficjalna opcją ideową "LS".

W odpowiedzi na publikację listu zwołano nadzwyczajny Sejmik Kręgu (17 października 1996 r.), na którym odwołano hm. Jerzego Gacha "Proroka" z funkcji Komendanta NKIH "Leśna Szkółka". Kilka dni później Jerzy Gach, wraz z 1 Niezależną Sopocką Drużyną Harcerzy "Knieja", przeniósł się do ZHR. Tam, razem z grupą instruktorów ZHR, założył Krąg Starszego Harcerstwa ZHR "Drzewo Pokoju", działający dziś jako niezależna organizacja - Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju".

Metoda wychowawczaEdytuj

Osobny artykuł: Metoda harcerska.

NKIH "Leśna Szkółka" metodycznie nawiązuje do tradycji polskiego harcerstwa oraz idei Roberta Baden-Powella i Ernesta Thompsona Setona. W pracy wychowawczej stara się kłaść nacisk na następujące wartości: puszczaństwo, wychowanie do życia w społeczeństwie oraz tożsamość narodową.

SymbolikaEdytuj

NKIH "Leśna Szkółka" korzysta z tradycyjnej harcerskiej symboliki, obejmującej mundur, Krzyż Harcerski, zawołanie "Czuwaj!" i inne. Zgodnie z Regulaminem Mundurowym obowiązującym nakryciem głowy jest rogatywka. Lilijka i naszywka używane w NKIH "Leśna Szkółka" są elementem odróżniającym umundurowanie harcerzy "LS" od innych organizacji harcerskich.

 • Lilijka (oznacza kwiat lilii) symbolizuje czystość intencji i szlachetność (jest to nawiązanie do interpretacji rycersko-średniowiecznej),
 • Litery ONC nawiązują do hasła filaretów: „Ojczyzna, Nauka, Cnota”,
 • Drzewko iglaste - symbolizuje łączność z przyrodą (puszczaństwo),
 • Litery „LS” to skrót nazwy „Leśna Szkółka”.
Symbolika Lilijki „LS”

WładzeEdytuj

Zgodnie ze Statutem Kręgu jego władzami są:

 1. Sejmik Kręgu,
 2. Komenda Kręgu,
 3. Komendant Kręgu,
 4. Komisja Rewizyjna Kręgu.

Sejmik Kręgu jest to walne zebranie wszystkich jego członków, zwoływane w trybie zwyczajnym dorocznie we wrześniu. W praktyce Sejmiki zwołuje się co najmniej dwukrotnie w roku - zazwyczaj po biwaku zimowym HZD również odbywa się Sejmik. Komendanta i resztę członków Komendy Sejmik wybiera na dwuletnią kadencję, podobnie jak Komisję Rewizyjną, której skład nie może się pokrywać ze składem Komendy.

KomendanciEdytuj

 • hm. Jerzy Gach "Prorok" (1990-1996)
 • hm. Marek Taba "Warek" (1996-1997)
 • hm. Michał Obuchowski "Pacjent" (1997-1999)
 • hm. Marek Taba "Warek" (1999-2001)
 • hm. Daniel Sienkiewicz "Sienek" (2001-2004)
 • hm. Marek Taba "Warek" (2004-2005)
 • phm. Katarzyna Jarnoth "Pszczółka" (2005-2008)
 • hm. Barbara Kaniewska "Skrzat" (2008-2010)
 • hm. Piotr Ananicz "Cyborg" (2010-2012)
 • hm. Kamil Kuchta "Kuchcik" (2012-2018)
 • hm. Filip Rudolf "Rudy" (2018-2020)
 • phm. Piotr Władziński (od 2020)

Jednostki działające w Harcerskim Związku DrużynEdytuj

Jednostka zuchowa:

 • 5 Gdyńska Gromada Zuchowa "Jagódki"

Jednostki żeńskie:

 • 2 Niezależna Gdańska Drużyna Harcerek "Smoczyce"
 • 13 Gdański Zastęp Harcerek "Birmingham"
  • samodzielna zastępowa - pwd. Aleksandra Pałka "Bunia", Gdańsk Oliwa
 • 25 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerek "Ogniwo"
 • 33 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerek "Młodnik"
 • 50 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerek "Wrzosiwo"
 • 75 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerek "Mistral"

Jednostki męskie:

 • 3 Niezależny Gdyński Zastęp Harcerzy "Buki"
  • samodzielny zastępowy - pwd. Sebastian Florczak "Stefan", Gdynia Karwiny
 • 7 Gdański Zastęp Harcerzy "Mafeking" im. Roberta Baden-Powella
  • samodzielny zastępowy - hm. Adam Władziński, Gdańsk Oliwa
 • 8 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerzy "Twierdza"
 • 9 Gdyński Zastęp Harcerzy Starszych "Valgrind"
  • samodzielny zastępowy - pwd. Łukasz Ruzicki "Szklarz", Gdynia
 • 11 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerzy "Sherwood"
 • 20 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerzy "Alhambra"

Jednostki wędrownicze:

 • 26 Gdyński Zastęp Wędrowniczy "Acushnet"
  • samodzielny zastępowy - pwd. Rafał Ratajczyk "Ratatuj", Gdynia Karwiny
 • 500 Niezależny Gdyński Zastęp Wędrowniczy "Wamakaskan"

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj