Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie

Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie — obraz Matki Bożej umieszczony w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie Kościelnym w województwie podlaskim.

Matka Boża Pocieszenia w Krypnie
Miejsca kultu

Archidiecezja białostocka

Sanktuarium

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Krypnie

Początek kultu

XVI

Czas powstania wizerunku

XV—XVI wiek

Patronka

Pocieszycielka Rodzin

Data wspomnienia

8 września

Autor

nieznany

Technika wykonania

tempera

Rozmiar

79x115 cm

Koronowany

8 września 1985

Historia obrazuEdytuj

Obraz prawdopodobnie został zamówiony przez Jana Zamoyskiego lub też pochodzi z rezydencji króla Zygmunta Augusta w Knyszynie.

Według legendy obraz został znaleziony w „krypie”, czyli w poidle dla koni, i w tym miejscu wybudowano kościół. Kroniki stare podają natomiast, że starosta knyszyński zamówił kopię obrazu Matki Bożej Śnieżnej do kaplicy w swojej rezydencji, by Maryja wsparła nawrócenie jego żony kalwinki z rodziny Radziwiłłów. Kroniki podają, że obraz był w kościele w Krypnie w 1731 i był czczony od niepamiętnych czasów.

Opis obrazuEdytuj

Obraz został namalowany temperą na kredowym gruncie na desce lipowej o rozmiarach 79 x 115 cm przez nieznanego artystę. Wizerunek przedstawia Maryję trzymającą w lewej ręce Dzieciątko. Zwrócona jest ku patrzącym na obraz. Dzieciątko na obrazie prawą dłoń wznosi w geście błogosławieństwa, w lewej zaś trzyma zamkniętą księgę. Głowy postaci otacza dwanaście gwiazd. Obraz znajduje się w ozdobnych ramach.

Koronacja obrazuEdytuj

Koronacja obrazu miała miejsce 8 września 1985 i przewodniczył jej prymas Polski kard. Józef Glemp z udziałem kard. Henryka Gulbinowicza oraz administratora apostolskiego Edwarda Kisiela. W uroczystości brali udział przedstawiciele Kościoła prawosławnego.

Kult obrazuEdytuj

Odpusty na Matkę Bożą Siewną określane są jako starodawne. Wierni składają wota z wosku, z którego później robi się świece. Praktykowana jest również tzw. obchód, wokół kościoła a następnie samego obrazu. Obraz nawiedzany jest przez rodziny oraz nowożeńców stąd też Sanktuarium posiada tytuł "Pocieszycielka Rodzin".

BibliografiaEdytuj

  • ks. Ryszard Ukleja SDB: Sanktuaria i miejsca kultu Matki Bożej Pocieszenia. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2007, s. 47-58, seria: Miejsca święte w Polsce łaskami i cudami słynące. ISBN 978-83-7232-720-8.