Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego

Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznegooddział Wojska Polskiego stacjonujący przy ul. Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie.

Oddział Zabezpieczenia
Garnizonu Stołecznego
Ilustracja
Odznaka Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego.
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1 września 2012
Dowódcy
Pierwszy płk Marek Gochna
Obecny płk Przemysław Makowski
Organizacja
Numer 6021
Dyslokacja Warszawa
Rodzaj wojsk Logistyka wojskowa
Podległość Dowództwo Garnizonu Warszawa
Strona internetowa

Utworzenie i zadaniaEdytuj

Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego utworzony na podstawie decyzji Nr 46/Org./P1 Ministra Obrony Narodowej z 12 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcy Garnizonu Warszawa jest jednostką budżetową i funkcjonuje od dnia 1 września 2012.

Podstawowym zadaniem oddziału jest realizacja zaopatrzenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie[1]. Nadzór nad działalnością merytoryczną oddziału sprawuje Dowódca Garnizonu Warszawa.

Na mocy Decyzji Nr 256/MON Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych[2] dnia 1 stycznia 2013 Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego przyjął na zaopatrzenie logistycznofinansowe następujące jednostki wojskowe:

Od dnia 1 stycznia 2013 w strukturach Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego znajdują się 12 Rejonowe Warsztaty Techniczne, Wojskowa Administracja Koszar Nr 2, Wojskowa Administracja Koszar Nr 11 oraz Wojskowa Administracja Koszar Nr 20.

Pozostałe jednostki pozostające na zaopatrzeniu logistycznofinansowym OZGSt:

 • Orkiestra Wojskowa w Warszawie – od 1 kwietnia 2013 r.
 • Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych – od 1 grudnia 2013 r.
 • Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi – od 1 grudnia 2013 r.
 • Batalion Dowodzenia (Jednostka Wojskowa Nr 5644)[3] – od 1 stycznia 2014 do 30 czerwca 2016 r.
 • Zespół Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym w Warszawie[3] – od 1 stycznia 2014 r.
 • Wojskowa Komenda Transportu w Warszawie[3] – od 1 stycznia 2014 r.
 • Klub Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych[3] – od 1 stycznia 2014 r.
 • Ośrodek Analizy Skażeń[3] – od 1 stycznia 2014 r.
 • Centrum Reagowania Epidemiologicznego SZ RP[4] – od 1 stycznia 2015 r.
 • Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia[4] – od 1 stycznia 2015 r.
 • Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Modlin[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Bydgoszcz[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Wrocław[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Gdynia[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej – Kraków[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie[4] – od 1 stycznia 2015 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko – Lekarska w Gdańsku[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lotniczo – Lekarska w Warszawie[4] – od 1 stycznia 2015 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Bydgoszczy[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Ełku[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Szczecinie[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska we Wrocławiu[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Żaganiu[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Krakowie[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Lublinie[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Łodzi[4] – od 1 stycznia 2015 r. do 28 lutego 2017 r.
 • Rejonowa Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie[4] – od 1 stycznia 2015 r.
 • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie[4] – od 1 stycznia 2015 r.
 • Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji[5] – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • 15 Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe w Warszawie[5] – od 1 stycznia 2016 r.
 • Wojskowy Dozór Techniczny Delegatura w Warszawie[5] – od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r.
 • Biuro Do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej[6] – od 18 stycznia 2016 r.
 • Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej[5] – od 26 września 2016 r. do 30 września 2019 r.[5]
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie[5] – od 1 stycznia 2017 r.
 • 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej[5] – od 17 stycznia 2017 r. do 30 września 2019 r.[5]

Szefem Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego jest płk Przemysław Makowski.[7]

PrzypisyEdytuj

 1. § 7 ust. 1 Statutu Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie stanowiącego Załącznik do zarządzenia Nr 103/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 2012 r. (poz. 337)
 2. Decyzja Nr 256/MON Ministra Obrony Narodowej z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2012 r., poz. 320).
 3. a b c d e Zarządzenie Nr 14/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2013 r., poz. 160).
 4. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t Zarządzenie Nr 15/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych (Dziennik Urzędowy Ministra Obrony Narodowej z 2014 r., poz. 214).
 5. a b c d e f g h Plan Przydziałów Gospodarczych Resortu Obrony Narodowej.
 6. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 503/MON z dnia 30 grudnia 2015 r.
 7. Decyzja Ministra Obrony Narodowej Nr 1091/MON z dnia 12 maja 2020 r.

Linki zewnętrzneEdytuj