Odruch rogówkowy

Odruch rogówkowy – jeden z mechanizmów obronnych chroniących oko. Ten odruch bezwarunkowy sprawia, iż powieki dotkniętego oka zamykają się.

Odruch jest przewodzony przez:

  • nosoworzęskową gałąź nerwu ocznego (V1) (od nerwu trójdzielnego)
  • nerw twarzowy (VII)

Odruch może być osłabiony lub nawet zniesiony przez użycie soczewek kontaktowych.