Oksoborany

klasa związków chemicznych, sole i estry tlenowych kwasów boru
Ten artykuł dotyczy pochodnych kwasów borowych. Zobacz też: borany – borowodory.

Oksoborany (borany) – sole i estry tlenowych kwasów boru.

Anion tetrahydroksoboranowy

SoleEdytuj

Najczęściej spotykane sole boranowe (M – metal jednowartościowy):

  • ortoborany (borany, ortooksoborany) M3BO3 – sole kwasu borowego
  • metaborany (metaoksoborany) MBO2, np. metaboran sodowy
  • tetraborany (czteroborany, tetraoksoborany) M2B4O7, np. boraks,
  • tetrahydroksoborany, sole kompleksowe zawierające tetraedryczny anion tetrahydroksoboranowy [B(OH)4], np. Na2[B(OH)4]Cl i CuII[B(OH)4]Cl
Przykładowe aniony boranowe

EstryEdytuj

Borany, estry kwasu borowego, są reaktywne i łatwopalne. Rozkładają się pod wpływem wody.

 
Boran trimetylowy