Otto Braun

niemiecki polityk
Ten artykuł dotyczy premiera Prus. Zobacz też: hasło nt. niemieckiego komunisty o tym samym nazwisku.

Otto Braun (ur. 28 stycznia 1872, zm. 15 grudnia 1955) – niemiecki polityk socjaldemokratyczny, trzykrotny premier Prus w okresie Republiki Weimarskiej. Był także ostatnią osobą faktycznie pełniącą tę funkcję.

Otto Braun
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 28 stycznia 1872
Królewiec
Data i miejsce śmierci 15 grudnia 1955
Locarno
Premier Prus
Okres od 1920
do 1921
Przynależność polityczna SPD
Poprzednik Paul Hirsch
Następca Adam Stegerwald
Premier Prus
Okres od 1921
do 1925
Przynależność polityczna SPD
Poprzednik Adam Stegerwald
Następca Wilhelm Marx
Premier Prus
Okres od 1925
do 1932
Przynależność polityczna SPD
Poprzednik Wilhelm Marx
Następca Franz von Papen (komisarz Rzeszy)

W latach 1918-1921 Otto Braun był pruskim ministrem rolnictwa. Następnie sprawował funkcję premiera (Ministerpräsident) Prus z krótkimi przerwami przez cały okres Republiki. W 1925 kandydat SPD na stanowisko prezydenta Rzeszy. Kierowany przez niego gabinet był również jednym z ostatnich obrońców demokratycznego ustroju państwa niemieckiego. Z tego względu w czasie tzw. Zamachu Pruskiego (Preußenschlag) 20 lipca 1932 roku jego rząd został pozbawiony realnej władzy przez kanclerza Franza von Papena (w trybie art. 48 konstytucji Rzeszy). W okresie tym Braun przebywał często u ciężko chorej żony w Szwajcarii, tam też sam będąc chorym wyjechał w przeddzień wyborów do Reichstagu z 5 czerwca 1933, sceptycznie oceniając możliwości przeciwstawienia się Hitlerowi. Wyjazd Brauna z Prus naziści uznali za ucieczkę i wykorzystywali ten fakt propagandowo.

Po wojnie Braun podjął działania dla odtworzenia rządu pruskiego, jednak decyzją Aliantów Prusy zostały zlikwidowane.