Paliwo ciekłe – ciekły nośnik energii[1], pochodzący zwykle z przeróbki ropy naftowej lub (w marginalnym stopniu) z węgla kamiennego i brunatnego, stosowane przede wszystkim do napędu silników spalinowych, w mniejszym stopniu do rozruchu kotłów parowych, do celów grzewczych i technologicznych.

Do najważniejszych paliw ciekłych należy zaliczyć:

Zdecydowana większość paliw ciekłych to paliwa węglowodorowe, będące produktami przeróbki ropy naftowej. Stosowane są szczególnie w transporcie. Najszersze zastosowanie znalazły:

  • benzyna,
  • olej napędowy,
  • nafta lotnicza (kerozyna).

Pojawiają się paliwa płynne produkowane z odpadów z tworzyw sztucznych, tzw. KTSF[2].

Przypisy edytuj

  1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385).
  2. podatki.gazetaprawna.p: Wysokość stawki akcyzy dla dodatku do paliwa zależy od jego wykorzystania. [dostęp 2012-10-16].