Pandemia (gr. pan = 'wszyscy' + gr. demos = 'lud') – epidemia choroby zakaźnej w różnych środowiskach, na dużym obszarze - różnych kontynentach w tym samym czasie.

Cechy choroby sprzyjające wybuchowi pandemiiEdytuj

  • niska śmiertelność zarażonych osób
  • wysoka zaraźliwość (Ro>>1)
  • długi okres zaraźliwości, w tym zaraźliwość w okresie bezobjawowego przebiegu choroby
  • brak naturalnej odporności populacji (biologiczny czynnik chorobotwórczy lub jego szczep niewystępujący od dawna lub nigdy przedtem)

Choroba nie niszczy swoich nosicieli. Niegroźne objawy sprzyjają zlekceważeniu choroby.

Najgroźniejsze pandemie i zagrożenia nimi w XX i XXI wiekuEdytuj

  • grypy
  • AIDS – masowe zachorowania; zwłaszcza na kontynencie afrykańskim

Pandemie a globalizacjaEdytuj

Według niektórych opinii przyczyną pandemii może być globalizacja[potrzebny przypis], która znacznie ułatwia rozprzestrzenianie się chorób. Rządy państw starają się przeciwstawiać rozprzestrzenianiu się pandemii, ale są to z reguły działania doraźne, często niewystarczające. Wiąże się to np. z nakładami finansowymi, jak i z niemożliwością zahamowania migracji ludności. Jednocześnie globalizacja oznacza poprawę warunków bytowych ludzi i zmniejszenie ryzyka wystąpienia pandemii, w związku z podnoszeniem się jakości i dostępności opieki medycznej.[2]

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. ECDC Daily Update – Pandemic (H1N1) 2009 – 13 listopada 2009. European Centre for Disease Prevention and Control, 2009-11-13 09:00 UTC +2. [dostęp 2009-11-14].
  2. Procesy globalizacji - wyzwania i zagrożenia. W: Jerzy Leowski: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Warszawa: CeDeWu, 2004. ISBN 83-87885-55-X.