Pandemia

epidemia o zasięgu globalnym

Pandemia (gr. pan „wszyscy”, demos „lud”) – nazwa epidemii o szczególnie dużych rozmiarach, na dużym obszarze, obejmującej kraje, a nawet kontynenty[1].

Członkowie amerykańskiego Czerwonego Krzyża przenoszą ciało zmarłego na grypę (grypa „hiszpanka”), która charakteryzowała się bardzo dużą śmiertelnością

Cechy choroby sprzyjające rozwojowi pandemiiEdytuj

  • niska śmiertelność zakażonych osób (globalna śmiertelność jest duża lub bardzo duża)
  • wysoka zaraźliwość (Ro>>1)
  • długi okres zaraźliwości, w tym zaraźliwość w okresie bezobjawowego przebiegu choroby
  • brak naturalnej odporności populacji (biologiczny czynnik chorobotwórczy lub jego szczep niewystępujący od dawna lub nigdy przedtem)
  • choroba nie niszczy swoich nosicieli. Niegroźne objawy sprzyjają zlekceważeniu choroby.

PrzykładyEdytuj

Pandemie a globalizacjaEdytuj

Według niektórych opinii przyczyną pandemii może być globalizacja, która znacznie ułatwia rozprzestrzenianie się chorób. Rządy państw starają się przeciwstawiać rozprzestrzenianiu się pandemii, ale są to z reguły działania doraźne, często niewystarczające. Wiąże się to np. z nakładami finansowymi, jak i z niemożliwością zahamowania migracji ludności. Jednocześnie globalizacja oznacza poprawę warunków bytowych ludzi i zmniejszenie ryzyka wystąpienia pandemii, w związku z podnoszeniem się jakości i dostępności opieki medycznej[3].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Pandemia, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-03-17].
  2. Carrie Gann, H1N1 Swine Flu May Have Killed 15 Times More Than First Said, news.yahoo.com, 25 czerwca 2012 [dostęp 2020-01-29] (ang.).
  3. Procesy globalizacji – wyzwania i zagrożenia. W: Jerzy Leowski: Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Warszawa: CeDeWu, 2004. ISBN 83-87885-55-X.