Nosicielstwo (nosicielstwo mikrobiologiczne) – w mikrobiologii i chorobach zakaźnych stan, w którym u nosiciela (człowieka lub zwierzęcia) po przechorowaniu choroby zakaźnej lub w wyniku bezobjawowego zakażenia utrzymuje się obecność czynnika zakaźnego mimo braku objawów chorobowych.

Mary Mallon, kucharka i pomoc domowa, nosicielka bakterii Salmonella enterica (wywołująca dur brzuszny), która przeszła do historii medycyny jako Tyfusowa Mary

Czasem termin nosicielstwo (nosicielstwo genetyczne) odnosi się także do występowania u danego osobnika nieprawidłowej (zmutowanej) wersji genu choroby genetycznej, która jest dziedziczona w sposób recesywny.

Przykłady drobnoustrojów, w przypadku których często występuje nosicielstwo:

Nosiciel może stać się źródłem infekcji dla wrażliwych na zakażenie osób w jego środowisku. Dlatego ze względów epidemiologicznych ważne jest wykrywanie oraz leczenie nosicieli chorób zakaźnych (czasem stosuje się inne środki zapobiegawcze).

Zobacz też

edytuj