Pandorawirusy – rodzaj wirusów DNA. W chwili odkrycia w 2013 tylko 7% ich genów było podobne do dotychczas znanych genów z innych organizmów, stąd odkrywcy, spodziewający się zaskakujących odkryć, nazwali je od puszki Pandory[1].

Ich DNA zawiera ok. 2 mln. zasad[2]. Są to jedne z największych wirusów o rozmiarach 1 × 0,5 mikrometrów, większe nie tylko od wielu bakterii, ale także od niektórych pasożytniczych komórek eukariotycznych[2], mniejsze jednak od odkrytego nieco później wirusa Pithovirus sibericum[3]. W 2013 odkryto dwa gatunki: w osadach u wybrzeży Chile P. salinus z ponad 2,5 tysiącem genów i P. dulcis z około 1,5 tys. genów odkryty w mule w stawie w Australii[4]. Ich żywicielami są Acanthamoeby[2].

Wielkość i odmienność genomu tych wirusów jest poszlaką, że wirusy te wyewoluowały z komórek tworzących czwartą, nieznaną domenę organizmów obok archeonów, bakterii i eukariontów[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Ed Yong: Giant viruses open Pandora's box. Nature News & Comment. [dostęp 2013-07-23].
  2. a b c Nadège Philippe, Matthieu Legendre, Gabriel Doutre, Yohann Couté, Olivier Poirot, Magali Lescot, Defne Arslan, Virginie Seltzer, Lionel Bertaux, Christophe Bruley, Jérome Garin, Jean-Michel Claverie, Chantal Abergel. Pandoraviruses: Amoeba Viruses with Genomes Up to 2.5 Mb Reaching That of Parasitic Eukaryotes. „Science”. 341 (6143), s. 281-286, 2013. DOI: 10.1126/science.1239181. 
  3.   Matthieu Legendre i inni, Thirty-thousand-year-old distant relative of giant icosahedral DNA viruses with a pandoravirus morphology, „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 111 (11), 2014, s. 4274–4279, DOI10.1073/pnas.1320670111, PMID24591590, PMCIDPMC3964051.
  4. Jumbo viruses hint at 'fourth domain' of life Fox News