Parysatis

Parysatis (zm. ok. 395 p.n.e.) – córka króla Persji Artakserksesa I z dynastii Achemenidów i jego konkubiny Andii z Babilonu; siostra przyrodnia królów Persji: Kserksesa II, Sogdianosa i Dariusza II; żona tego ostatniego.

Parysatis
królowa Persów
Jako żona

Dariusza II

Dane biograficzne
Dynastia

Achemenidzi

Data śmierci

ok. 395 p.n.e.

Ojciec

Artakserkses I

Matka

Andia

Mąż

Dariusz II

Dzieci

Amestris,
Arsakes zw. Artakserksesem II,
Cyrus Młodszy,
Artostes,
Oksendras

Po śmierci jej ojca Artakserksesa I, zamordowanego przez swojego szambelana, tron Persji obejmowali kolejno jej przyrodni bracia: Kserkses II (zamordowany po 45 dniach swoich rządów) i Sogdianos (zamordowany po 6 i pół miesiąca swoich rządów).

Parysatis wydana za mąż za swojego przyrodniego brata Dariusza II, wraz z nim zleciła morderstwo Sogdianosa, które wyniosło na tron Persji Dariusza II w 424 roku p.n.e. Dariusz II miał z nią trzynaścioro dzieci, z których pięcioro osiągnęło wiek dorosły:

Podczas panowania swego męża Parysatis współrządziła państwem. Doprowadziła w 408 p.n.e. do mianowania jej syna Cyrusa Młodszego satrapą Lidii, Kapadocji i Frygii w dzisiejszej Turcji zachodniej. Gdy Cyrus Młodszy wystąpił przeciwko Artakserksesowi II, wówczas już królowi Persji, a następnie został przez niego pokonany i zabity w bitwie pod Kunaksą w 401 p.n.e., Parysatis szybko uzyskała dominujący wpływ na tego ostatniego.