Fale radiowe

promieniowanie elektromagnetyczne o falach dłuższych niż podczerwień
(Przekierowano z Pasmo radiowe)
Nadajniki radiowe sieci GSM

Fale radiowe (promieniowanie radiowe) – fale elektromagnetyczne o częstotliwości 3 kHz – 3 THz (3·103 – 3·1012 Hz). Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.

Według dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady są to fale elektromagnetyczne o częstotliwości mniejszej niż 3000 GHz, rozchodzące się w przestrzeni bez pomocy sztucznego przewodnika[1].

Źródła fal radiowych:

Ze względu na środowisko propagacji wyróżnia się:

W zależności od długości fali radiowej jej propagacja zależy od różnorodnych zjawisk falowych np. dyfrakcji, refrakcji, odbicia, np. od jonosfery itp.

Pasma fal radiowychEdytuj

Podział pasma radiowego
Nazwa fal Skrót Częstotliwość Długość Nazwa angielska Skrót angielski Uwagi
3-30 Hz 100 tys.-10 tys. km Extremely low frequency ELF
30-300 Hz 10 tys.-1 tys. km Super low frequency SLF
300-3000 Hz 1000-100 km Ultra low frequency ULF
fale myriametrowe, fale bardzo długie 3-30 kHz 100-10 km Very low frequency VLF
fale kilometrowe, fale długie , DF, D 30-300 kHz 10-1 km Low frequency LF
fale hektometrowe, fale średnie Śr, ŚF, Ś 300-3000 kHz 1000-100 m Medium frequency MF
fale dekametrowe, fale krótkie KF, KR, K 3-30 MHz 100-10 m High frequency HF
fale metrowe, fale ultrakrótkie UKF 30-300 MHz 10-1 m Very high frequency VHF
fale decymetrowe VKF 300-3000 MHz 1000-100 mm Ultra high frequency UHF mikrofale
fale centymetrowe 3-30 GHz 100-10 mm Super high frequency SHF
fale milimetrowe 30-300 GHz 10-1 mm Extremely high frequency EHF
fale submilimetrowe (fale terahercowe, promieniowanie terahercowe) 300-3000 GHz 1000-100 μm Tremendously high frequency THF

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE (CELEX: 32014L0053).