Pierwszy rząd Winstona Churchilla

Wojenny rząd Winstona Churchilla powstał 10 maja 1940 r. i przetrwał do maja 1945 r. kiedy z popierania rządu wycofali się laburzyści.

Winston Churchill, premier, pierwszy lord skarbu, minister obrony, przewodniczący Izby Gmin
Stafford Cripps, lord tajnej pieczęci, przewodniczący Izby Gmin, minister ds. produkcji samolotów
Anthony Eden, minister wojny, minister spraw zagranicznych, przewodniczący Izby Gmin
Wicehrabia Halifax, minister spraw zagranicznych, przewodniczący Izby Lordów
Clement Richard Attlee, lord tajnej pieczęci, minister ds. dominiów, lord przewodniczący Rady
Baron Hankey, kanclerz Księstwa Lancaster, Paymaster-General
Wicehrabia Cherwell, Paymaster-General

Skład rząduEdytuj

Urząd Imię i nazwisko Kadencja
Premier
Pierwszy lord skarbu
Minister obrony
Winston Churchill 1940 – 1945
Przewodniczący Izby Gmin Winston Churchill
Stafford Cripps
Anthony Eden
1940 – 1942
1942
1942–1945
Przewodniczący Izby Lordów Thomas Inskip, 1. wicehrabia Caldecote
Edward Wood, 3. wicehrabia Halifax
George Lloyd, 1. baron Lloyd
Walter Guinness, 1. baron Moyne
Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne
1940
1940
1940 – 1941
1941–1942
1942–1945
Lord kanclerz John Simon, 1. wicehrabia Simon 1940 – 1945
Lord przewodniczący Rady Neville Chamberlain
John Anderson
Clement Richard Attlee
1940
1940 – 1943
1944–1945
Lord tajnej pieczęci Clement Richard Attlee
Stafford Cripps

Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne
Max Aitken, 1. baron Beaverbrook
1940 – 1942
1942
1942–1943
1944–1945
Kanclerz skarbu Kingsley Wood[1]
John Anderson
1940 – 1943
1944–1945
Parlamentarny sekretarz skarbu David Margesson
Charles Edwards
James Stuart
William Whiteley
1940
1940 – 1942
1941–1945
1942–1945
Finansowy sekretarz skarbu Harry Crookshank
Ralph Assheton
Osbert Peake
1940 – 1943
1944–1944
1944–1945
Lordowie skarbu Stephen Furness
James Stuart
Patrick Munro
Patrick Buchan-Hepburn
William Boulton
Wilfred Paling
James Thomas
Thomas Dugdale
William Murdoch Adamson
Arthur Young
John McEwen
Leslie Pym
Neville Beechman
Cedric Drewe
William John
Patrick Buchan-Hepburn
1940
1940 – 1941
1940 – 1942
1940
1940 – 1942
1940 – 1941
1941–1943
1941–1942
1941–1944
1942–1944
1942–1944
1942–1945
1944–1945
1944–1945
1944–1945
1944–1945
Minister spraw zagranicznych Edward Wood, 3. wicehrabia Halifax
Anthony Eden
1940
1940 – 1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw zagranicznych Rab Butler
Richard Law
George Henry Hall
1940 – 1941
1941–1943
1944–1945
Minister spraw wewnętrznych John Anderson
Herbert Morrison[2]
1940
1940 – 1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych Osbert Peake
Geoffrey FitzClarence, 5. hrabia Munster
1940 – 1944
1944–1945
Parlamentarny sekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych William Mabane
Ellen Wilkinson
1940 – 1942
1940 – 1945
Pierwszy lord Admiralicji Albert Alexander 1940 – 1945
Parlamentarny i finansowy sekretarz przy Admiralicji Victor Warrender, 1. baron Bruntisfield 1940 – 1945
Cywilny lord Admiralicji Austin Hudson
Richard Pilkington
1940 – 1942
1942–1945
Minister rolnictwa i rybołówstwa Robert Hudson 1940 – 1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie rolnictwa i rybołówstwa Walter Guinness, 1. baron Moyne
Tom Williams
Bernard Fitzalan-Howard, 16. książę Norfolk
1940 – 1941
1940 – 1945
1941–1945
Minister lotnictwa Archibald Sinclair 1940 – 1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie lotnictwa Harold Balfour
Hugh Seely, 1. baron Sherwood
Rupert Brabner
Quintin Hogg
1940 – 1944
1941–1945
1944–1945
1945
Minister ds. produkcji samolotów Max Aitken, 1. baron Beaverbrook
John Moore-Brabazon
John Llewellin
Stafford Cripps
1940 – 1941
1941–1942
1942
1942–1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. produkcji samolotów John Llewellin
Frederick Montague
Ben Smith
Alan Lennox-Boyd
1940 – 1941
1941–1942
1942–1943
1944–1945
Minister lotnictwa cywilnego Philip Cunliffe-Lister, 1. wicehrabia Swinton 1944–1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie lotnictwa cywilnego Robert Perkins 1945
Minister ds. kolonii George Lloyd (baron)
Walter Guinness, 1. baron Moyne
Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne
Oliver Stanley
1940 – 1941
1941–1942
1942
1942–1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. kolonii George Henry Hall
Harold Macmillan
Edward Cavendish, 10. książę Devonshire
1940 – 1942
1942–1943
1944–1945
Minister ds. dominiów Thomas Inskip, 1. wicehrabia Caldecote
Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne
Clement Richard Attlee
Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne
1940
1940 – 1942
1942–1943
1944–1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. dominiów Geoffrey Hithersay Shakespeare
Paul Emrys-Evans
1940 – 1942
1942–1945
Minister ekonomii wojennej Hugh Dalton
Roundell Palmer, wicehrabia Wolmer
1940 – 1942
1942–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie ekonomii wojennej Digle Foot 1940 – 1945
Przewodniczący Rady Edukacji Herwald Ramsbotham
Rab Butler
1940 – 1941
1941–1945
Parlamentarny sekretarz przy Radzie Edukacji James Chuter Ede 1940 – 1945
Minister żywności Frederick Marquis, 1. baron Woolton
John Llewellin
1940 – 1943
1944–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie żywności Robert Boothby
Gwilym Lloyd George
William Mabane
1940
1940 – 1942
1942–1945
Minister paliwa i energetyki Gwilym Lloyd George 1942–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie paliwa i energetyki Geoffrey William Lloyd
Tom Smith
1942–1945
1942–1945
Minister zdrowia Malcolm MacDonald
Ernest Brown
Henry Willink
1940 – 1941
1941–1943
1944–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie zdrowia Florence Horsbrugh 1940 – 1945
Minister ds. Indii i Birmy Leo Amery 1940 – 1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie ds. Indii i Birmy Edward Cavendish, 10. książę Devonshire
Geoffrey FitzClarence, 5. hrabia Munster
William Hare, 5. hrabia Listowel
1940 – 1943
1944–1944
1944–1945
Minister informacji Duff Cooper[3]
Brendan Bracken
1940 – 1941
1941–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie informacji Harold Nicolson
Ernest Thurtle
1940 – 1941
1941–1945
Minister pracy i służby narodowej Ernest Bevin[3] 1940 – 1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie pracy Ralph Assheton
George Tomlinson
Malcolm McCorquodale
1940 – 1942
1941–1945
1942–1945
Kanclerz Księstwa Lancaster Maurice Hankey, 1. baron Hankey
Duff Cooper
Ernest Brown
1940 – 1941
1941–1943
1944–1945
Minister-rezydent w Afryce Północno-zachodniej Harold Macmillan 1942–1945
Minister-rezydent na Bliskim Wschodzie Oliver Lyttelton
Richard Casey
Walter Guinness, 1. baron Moyne

Edward Grigg
1942
1942–1944
1944
1944–1945
Podminister stanu Walter Guinness, 1. baron Moyne 1942–1944
Minister-rezydent w Waszyngtonie John Llewellin
Ben Smith
1942–1943
1944–1945
Minister-rezydent w Afryce Zachodniej Philip Cunliffe-Lister, 1. wicehrabia Swinton
Harold Balfour
1942–1944
1944–1945
Minister bez teki Arthur Greenwood
William Jowitt
1940 – 1942
1942–1944
Paymaster-General Robert Gascoyne-Cecil, wicehrabia Cranborne
Maurice Hankey, 1. baron Hankey
William Jowitt
Frederick Lindemann, 1. wicehrabia Cherwell
1940 – 1941
1941–1942
1942
1942–1945
Minister emerytur Walter Womersley 1940 – 1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie emerytur Ellen Wilkinson
George Tryon, 1. baron Tryon
Wilfred Paling
1940
1940 – 1941
1941–1945
Poczmistrz generalny William Morrison
Harry Crookshank
1940 – 1943
1944–1945
Asystent poczmistrza generalnego Charles Waterhouse
Allan Chapman
Robert Grimston
1940 – 1941
1941–1942
1942–1945
Minister odbudowy Frederick Marquis, 1. baron Woolton 1944–1945
Minister ds. Szkocji Ernest Brown
Thomas Johnston
1940 – 1941
1941–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie ds. Szkocji Joseph Westwood
Henry Wedderburn
Allan Chapman
1940 – 1945
1941–1942
1942–1945
Minister ds. budownictwa okrętowego Ronald Cross 1940 – 1941
Parlamentarni sekretarze w ministerstwie ds. budownictwa okrętowego Arthur Salter 1940 – 1941
Minister zabezpieczenia socjalnego William Jowitt 1944–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie zabezpieczenia socjalnego Charles Peat 1945
Minister stanu Max Aitken, 1. baron Beaverbrook
Oliver Lyttelton
1941
1941–1942
Minister zaopatrzenia Herbert Morrison
Andrew Duncan
Max Aitken, 1. baron Beaverbrook
Andrew Duncan
1940
1940 – 1941
1941–1942
1942–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie zaopatrzenia Harold Macmillan
Wyndham Portal, 1. wicehrabia Portal
Ralph Assheton
Charles Peat
Duncan Sandys
John Wilmot
James Armand de Rothschild
1940 – 1942
1940 – 1942
1942–1943
1942–1945
1944–1944
1944–1945
1945
Przewodniczący Zarządu Handlu Andrew Duncan
Oliver Lyttelton
Andrew Duncan
John Llewellin
Hugh Dalton
1940
1940 – 1941
1941–1942
1942
1942–1945
Parlamentarny sekretarz przy Zarządzie Handlu Gwilym Lloyd George
Charles Waterhouse
1940 – 1941
1941–1945
Sekretarz handlu zamorskiego Harcourt Johnstone 1940 – 1945
Sekretarz ds. kopalń David Grenfell 1940 – 1945
Sekretarz ds. górnictwa naftowego Geoffrey William Lloyd 1940 – 1942
Minister transportu John Reith
John Moore-Brabanzon
1940
1940 – 1941
Minister produkcji wojennej Max Aitken, 1. baron Beaverbrook
Oliver Lyttelton
1942
1942–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie produkcji wojennej George Trefgarne 1942–1945
Minister wojny Anthony Eden
David Margesson
P.J. Grigg
1940
1940 – 1942
1942–1945
Podsekretarz stanu w ministerstwie wojny Henry Croft, 1. baron Croft
Edward Grigg
Arthur Henderson
1940 – 1945
1940 – 1942
1942–1943
Finansowy sekretarz w ministerstwie wojny Richard Law
Duncan Sandys
Arthur Henderson
1940 – 1941
1941–1943
1944–1945
Minister transportu wojennego Frederick Leathers, 1. baron Leathers 1941–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie transportu wojennego Frederick Montague
John Llewellin
Arthur Salter
1940 – 1941
1941–1942
1941–1942
Minister robót George Tryon, 1. baron Tryon
John Reith, 1. baron Reith
Wyndham Portal, 1. wicehrabia Portal
Duncan Sandys
1940
1940 – 1942
1942–1944
1944–1945
Parlamentarny sekretarz w ministerstwie robót George Hicks
Henry Strauss
1940 – 1945
1942
Prokurator generalny Donald Somervell 1940 – 1945
Solicitor General William Jowitt
David Maxwell-Fyfe
1940 – 1942
1942–1945
Lord adwokat Thomas Cooper
James Reid
1940 – 1941
1941–1945
Solicitor General dla Szkocji James Reid
David King Murray
1940 – 1941
1941–1945
Skarbnik Dworu Królewskiego Robert Grimston
Albert Edmondson
1940 – 1942
1942–1945
Kontroler Dworu Królewskiego William Whiteley
William John
George Mathers
1940 – 1942
1942–1944
1944–1945
Wiceszambelan Dworu Królewskiego Albert Edmondson
William Boulton
Arthur Young
1940 – 1942
1942–1944
1944–1945
Kapitan Gentelmen-at-Arms Harry Snell, 1. baron Snell
Hugh Fortescue, 5. hrabia Fortescue
1940 – 1944
1945
Kapitan Ochotników Gwardii Arthur Chichester, 4. baron Templemore 1940 – 1945
Lord-in-waiting Hugh Fortescue, 5. hrabia Fortescue
Francis Agar-Robertes, 7. wicehrabia Clifden
Robert Munro, 1. baron Alness
Oswald Phipps, 4. markiz Normanby
1940 – 1945
1940 – 1945
1940 – 1945
1940 – 1945

PrzypisyEdytuj

  1. w gabinecie do 1942 r.
  2. w gabinecie od 1942 r.
  3. a b w gabinecie od 1940 r.