Otwórz menu główne

Piotr Kołakowski

Piotr Tadeusz Kołakowski (ur. w 1966 w Gdańsku) – polski historyk, prof. zw. dr hab.

Piotr Tadeusz Kołakowski
Data i miejsce urodzenia 1966
Gdańsk
Edukacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie

Spis treści

ŻyciorysEdytuj

Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie. W 1991 r. ukończył studia historyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku. Od 1992 r. pracownik naukowy tej uczelni (obecnie Akademii Pomorskiej). W 2000 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Szczecińskim i tamże w 2008 r. doktora habilitowanego. W lipcu 2013 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Od 2014 r. profesor zwyczajny. Kieruje Zakładem Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Historii i Politologii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Zajmuje się zagadnieniami związanymi z działalnością polskich i obcych służb specjalnych, a także międzynarodowymi stosunkami polityczno-wojskowymi w dwudziestoleciu międzywojennym. Autor czterech monografii, kilkudziesięciu artykułów zamieszczonych w polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Pod jego współredakcją ukazało się również kilka zbiorów dokumentów i materiałów.

Wykaz wybranych publikacji naukowychEdytuj

MonografieEdytuj

 • NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2002.
 • Między Warszawą a Pragą. Polsko-czechosłowackie stosunki wojskowo-polityczne 1918-1939, Warszawa 2007 (wyd. II 2009).
 • Pretorianie Stalina. Sowieckie służby bezpieczeństwa i wywiadu na ziemiach polskich 1939-1945, Warszawa 2010.
 • Czas próby. Polski wywiad wojskowy wobec groźby wybuchu wojny w 1939 roku, Warszawa 2012.

Zbiory dokumentówEdytuj

 • Polityka morska państw bałtyckich i skandynawskich w świetle referatów polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych na zjazd bałtycki w Gdyni w 1937 r., Słupsk 2004 (współautor A.G. Dąbrowski).
 • Majowy zamach stanu w świetle dokumentów wywiadu, dyplomacji i organów bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, Słupsk 2008 (współautor A. Pepłoński).
 • Wywiad gospodarczy Straży Granicznej wobec firm gdańsko-gdyńskich w latach 1932-1938, Słupsk 2010 (współautor R. Techman).
 • Wywiad Straży Granicznej 1928-1939. Wybór dokumentów, Słupsk 2013 (współautor R. Techman).
 • Afera Rana. Zatrzymanie przez sowiecki kontrwywiad por. Stefana Kasperskiego w świetle jego sprawozdania z 12 sierpnia 1936 r., Kraków 2014 (współautor R. Kuśnierz).

RedakcjeEdytuj

 • Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Toruń 2006.
 • Wywiad wojskowy II Rzeczypospolitej. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2011.
 • Za kulisami wywiadu i dyplomacji. Polski wywiad wojskowy 1918-1945. Materiały pod red. P. Kołakowskiego, A. Pepłońskiego, Kraków 2014.

Linki zewnętrzneEdytuj