Piotr Roszak

polski ksiądz, teolog, nauczyciel akademicki

Piotr Paweł Roszak (ur. 1978 w Toruniu) – polski ksiądz, teolog, profesor doktor habilitowany nauk teologicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu oraz Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie (UNAV).

prof. dr hab. Piotr Roszak
Ilustracja
Kraj działania

Polska

Data i miejsce urodzenia

24 stycznia 1978
Toruń

Prodziekan Wydziału Teologicznego UMK
Okres sprawowania

2016 -

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Inkardynacja

diecezja toruńska

Prezbiterat

21 czerwca 2003

Odznaczenia
Srebrny Krzyż Zasługi Krzyż Oficerski Orderu Izabeli Katolickiej (Hiszpania) Medal "W Służbie Bogu i Ojczyźnie"

ŻyciorysEdytuj

Kapłan diecezji toruńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w dniu 21 czerwca 2003. Pracował w parafii katedralnej św. Janów w Toruniu (2003-2004). Był również kapelanem więziennym w toruńskim Areszcie Śledczym (2003-2004). W 2006 uzyskał licencjat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry (UNAV) w Pampelunie, gdzie następnie w 2009 obronił doktorat poświęcony koncepcji "mysterium-sacramentum-secretum" w teologii św. Tomasza z Akwinu. W latach 2008-2010 pracował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Nawarry w katedrze teologii systematycznej. Prowadził tam prace badawcze w międzynarodowych zespołach teologicznych oraz koordynował wymianę naukową między Polską a Nawarrą (w sposób szczególny między UMK a UNAV). Od 2010 roku zatrudniony na Wydziale Teologicznym UMK, początkowo jako adiunkt w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej, od 2021 roku jako profesor w Katedrze Filozofii Chrześcijańskiej[1]. Habilitował się w dniu 18 czerwca 2013. W dniu 17 czerwca 2021 nadano mu tytuł profesora. W dalszym ciągu współpracuje z Uniwersytetem Nawarry jako profesor stowarzyszony teologii dogmatycznej.

W swojej pracy badawczej zajmuje się egzegezą biblijną Tomasza z Akwinu, chrystologią rytu hiszpańsko-mozarabskiego, teologią analityczną oraz fenomenem pielgrzymek do Santiago de Compostela. Wraz z ówczesnym dziekanem Wydziału Teologicznego UMK, ks. prof. Dariuszem Koteckim oraz Piotrem P. Orłowskim założył Fundację "Pro Futuro Theologiae[2]" w Toruniu, której zadaniem jest wspieranie badań z zakresu nauk teologicznych.

Współtworzy Pracownię Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK, organizującą cykliczne seminaria poświęcone historii i teraźniejszości Camino de Santiago. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej ds. Rozwoju Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim przy Marszałku Województwa[3].

Od 2016 członek Papieskiej Akademii Tomasza z Akwinu.

Działalność naukowaEdytuj

Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce i Hiszpanii, tłumacz z jęz. hiszpańskiego, łacińskiego. Członek Rad Naukowych wielu zagranicznych periodyków naukowych (m.in. Cauriensia, Espiritu etc.), a także Stowarzyszeń naukowych: Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik e.V. (IGTM), European Society of Catholic Theology (ESCT), FIDEM, Polskiego Oddziału SITA, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Od 2022 roku członek honorowy Międzynarodowej Akademii Mariologicznej w Rzymie[4].

Zadania akademickieEdytuj

 • Redaktor serii wydawniczej Scholastica Thoruniensia (2012-) w Wydawnictwie Naukowym UMK, publikującej tłumaczenia średniowiecznych komentarzy biblijnych
 • Założyciel i redaktor naczelny czasopisma Scientia et Fides (2013-)
 • Prodziekan Wydziału Teologicznego UMK ds. naukowych (2016-2020) oraz ds. strategii badawczej i współpracy z zagranicą (2020-).

Badania naukoweEdytuj

 • Członek międzynarodowej grupy badawczej antropologii “Prosopon” w Barcelonie (Abat Oliba CEU) oraz "Seminario permanente de historia de filosofia medieval" w Madrycie (Complutense)
 • Współorganizator cyklu interdyscyplinarnych konferencji "Dysput Nawarryjskich" w Toruniu oraz “Debates Polacos en Pamplona” (Debat Polskich w Pampelunie) od roku 2010.

Nagrody i wyróżnieniaEdytuj

Laureat nagrody "Europa" przyznawanej przez Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie oraz Komisję Europejską. Nagroda Prezydenta Torunia w kategorii "promocja miasta" (2009) oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii "promocja regionu" (2012). Kierowana przez niego Pracownia Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK otrzymała w roku 2017 nagrodę autonomicznego rządu regionalnego Galicji za działalność edukacyjną i promocyjną[5]. W 2018 roku odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Srebrnym Krzyżem Zasługi[6]. W 2022 roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Izabeli Katolickiej[7]. W 2019 roku odznaczony medalem "W służbie Bogu i Ojczyźnie"[8]. W 2021 roku uhonorowany medalem "Aquinas Medal for Excellence in Christian Philosophy"[9].

PublikacjeEdytuj

Autor licznych publikacji naukowych. Kolekcje artykułów i rozdziałów w dziale: Linki zewnętrzne.

Monografie naukoweEdytuj

 • Wiarygodność i tożsamość. Teologia wiary św. Tomasza z Akwinu i współczesność, seria „Myśl Teologiczna”, WAM, Kraków 2013 ISBN 978-83-7767-800-8 (tłumaczona na jęz. hiszpański: Credibilidad e identidad. En torno a la teología de la fe en santo Tomás, Eunsa, Pamplona 2014).
 • Mozarabowie i ich liturgia. Chrystologia rytu hiszpańsko-mozarabskiego, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2015 ISBN 978-83-231-3342-1.
 • Odkupiciel i przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle "Super Psalmos", Wydawnictwo W Drodze, Poznań - Warszawa 2020, ISBN 978-83-7906-351-2

Redakcja wydawnictw zbiorowych (wybór)Edytuj

 • Reading Job with Thomas Aquinas, ed. M. Levering, P. Roszak, J. Vijgen, Catholic University of America Press, Washington 2020;
 • Reading the Church Fathers with St. Thomas Aquinas, Historical and Systematical Perspectives (współredakcja z J. Vijgen), Turnhout (Belgia) 2021, Brepols Publishers, ISBN 978-2-503-59320-3
 • The Way of St. James: Renewing Insights, red. E. Alarcon, P. Roszak, Eunsa, Pamplona 2017;
 • Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, pod red. P. Roszak, J. Vijgen, Brepols, Turnhout 2015;
 • Camino de Santiago - nie tylko droga, WN UMK, Toruń 2012;
 • Camino Polaco. Teologia - Sztuka - Historia - Teraźniejszość, t. 1 - 5, WN UMK, Toruń 2014 - 2021.
 • Tomasz z Akwinu. Wykład Listu do Kolosan. Super Epistolam B. Pauli Ad Colossenses Lectura, WN UMK, Toruń 2012, ISBN 978-83-231-2793-2;

PrzypisyEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj