Placówka Straży Granicznej I linii „Korytki”

Placówka Straży Granicznej I linii „Korytki” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Granicznej I linii „Korytki”
Historia
Państwo  II Rzeczpospolita
Sformowanie 1928
Rozformowanie 1939
Tradycje
Rodowód Placówka Straży Celnej „Korytki”
Organizacja
Dyslokacja Korytki
Formacja Straż Graniczna
Podległość Komisariat SG „Rajgród”
Komisariat SG „Janówka”
Komisariat SG „Raczki”
Komisariat SG Janówka.png

GenezaEdytuj

Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną[1]. Od połowy 1921 roku jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych[2]. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku[3]. Placówka Straży Celnej „Korytki” weszła w podporządkowanie komisariatu Straży Celnej „Lipówka” z Inspektoratu SC „Suwałki”[4].

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku, do ochrony północnej, zachodniej i południowej granicy państwa, a w szczególności do ich ochrony celnej, powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną[5].

Rozkazem nr 1 z 12 marca 1928 roku w sprawach organizacji Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Naczelny Inspektor Straży Celnej gen. bryg. Stefan Pasławski określił strukturę organizacyjną komisariatu SG „Rajgród”. Placówka Straży Granicznej I linii „Korytki” znalazła się w jego strukturze[6], a w zasadzie w strukturze podkomisariatu Straży Granicznej „Janówka”[7]. Rozkazem nr 9 z 18 października 1929 roku w sprawie reorganizacji Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego komendant Straży Granicznej płk Jan Jur-Gorzechowski powołał nowy komisariat Straży Granicznej „Janówka”, a placówka „Korytki” została mu podporządkowana[8]. Rozkazem nr 2 z 16 stycznia 1939 roku w sprawie przejęcia odcinka granicy polsko-niemieckiej od Korpusu Ochrony Pogranicza na terenie Mazowieckiego Okręgu Straży Granicznej oraz przekazania Korpusowi Ochrony Pogranicza odcinka granicy na terenie Wschodniomałopolskiego Okręgu Straży Granicznej, komendant Straży Granicznej płk Jan Gorzechowski przeniósł komisariat do Raczek. Placówka pozostała w strukturze zreorganizowanego komisariatu [9].

Służba granicznaEdytuj

W 1928 roku placówka ochraniała odcinek granicy państwowej długości około 5 kilometrów[10]. Jej prawa granica rozpoczynała się od słupa granicznego nr 203, dalej m. Jankielówka, Podwornowo do m. Sucha Wieś. Lewa granica do słupa granicznego nr 197, dalej m. Chomentowo (wył.), m. Pruska Mała, do m. Adamowa Bieda (wył.)[10]. Po reorganizacji placówka ochraniała odcinek linii granicznej długości około 6 kilometrów[11].

Sąsiednie placówki

Kierownicy/dowódcy placówkiEdytuj

stopień imię i nazwisko okres pełnienia służby kolejne stanowisko
przodownik Leon Augustyniak[12] IX 1928 –
przodownik Roman Bzik[11]
przodownik Michał Feret był X 1936[13]

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj